Integrerade solceller

Med fullt integrerade solceller direkt i takpannorna kan du vila ögonen på ett vackert tak, och samtidigt använda solens naturliga energi som hushållets drivkraft.

Soltech RooF är en större takpanna med fullt integrerade solceller. Med bärkraftig design ersätter den andra takpannor helt och hållet. Det anpassningsbara systemet kan inkludera en dummy som ger dig ett och samma utseende, ända ut i takets kanter.

Den är cirka 10 betongpannor stor för att maximera antalet solceller, och därmed även energiupptagningen. Trots det är taket inte mer komplicerat att lägga än vanliga takpannor.

Soltaket blir en naturlig del av husets klimatskal. Ett perfekt sätt för dig att sänka driftkostnaderna och minska byggnadens klimatpåverkan — en god investering som inom kort betalar sig själv.

Välj integrerade solceller för:

Heltäckande soltak
Ersätter andra takpannor helt och hållet.
Effektiv energiproduktion
Med större takpannor och fler arbetande solceller per kvadratmeter.
Enkel montering
Lika lätt att lägga som en vanlig takpanna.
Anpassningsbara lösningar
Ett komplett tak med snygg helhetskänsla, ändå ut i kanter och skarvar.

Ladda ner