Visselblåsarfunktion

Inom Soltech är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom företaget.

Soltechs verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och detta är avgörande för koncernens långsiktiga framgång. Vi värnar om en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Därför har vi en uppförandekod, Code of conduct, som tydliggör krav på att vårat agerande är både lagligt och etiskt.

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden och begreppet har kommit att användas både för larm till media och när man internt uppmärksammar problem. Soltechs visselblåsarfunktion uppfyller krav i Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen är avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en extern och oberoende advokat.

Läs gärna mer i vår Code of conduct och riktlinjer för visselblåsarsystemet.

Rapportera här

För att rapportera misstänkta oegentligheter, använd rapporteringssidan ovan.
Det går även att rapportera över telefon. Telefonnummer anges på rapporteringssidan som nås vis länken ovan.