Soltech Sales & Support

I januari 2019 blev Nyedal Solenergi en del av Soltechkoncernen då 51 procent förvärvades. I september 2019 förvärvades resterande 49 procent och bolaget tog namnet Soltech Sales & Support. Bolagets huvudsyfte är att ansvara för utveckling och försäljning av våra egenutvecklade produkter — ShingEl, RooF och Facade mot systerbolag, återförsäljare och grossister. Soltech Sales & Support arbetar även med traditionella utanpåliggande kiselsolceller när det passar kunderna bättre.

Redan på 1980-talet utforskade Nyedal Solenergi byggnadsmaterial med integrerade solceller. Deras lösningar, utvecklade för alltifrån villor och lägenhet till sjukhus och industrier, har hjälpt landets solenergimarknad att blomstra.

NP-gruppen

NP-gruppen grundades 1966 av Per-Ove Pettersson. Familjeföretaget utbildar idag tredje generationens plåtslagare. NP-Gruppen är specialister på tak, de har som plåtslageri klättrat runt och jobbat på Stockholms alla typer av hustak i ett halvt sekel. Under dessa drygt 50 år har de satt heder i att alltid leverera kvalitet och stå för det de lovar – oavsett hur stort eller litet jobbet är. Kunderna består av professionella beställare och bolaget innehar många ramavtal och återkommande kunder. Genom Soltechs förvärv av 60 procent i januari 2019 går nu bolaget in i nästa skede i sin utveckling, nämligen att utnyttja sin breda kompetens inom tak för att även bli en trygg leverantör av solenergilösningar.

NP-Gruppen

Swede Energy

Swede Energy har sedan 1988 levererat lönsamma och hållbara energilösningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier. Med 30 års erfarenhet av energianläggningar är vi branschledande på att omvandla solens energi till el – på ett säkert, lönsamt och hållbart sätt.

Under 2018 byggde Swede Energy t.ex. första etappen på en av Sveriges största markbaserade Solparker åt Affärsverken i Karlskrona bestående av totalt 22 000 paneler och 6 000 kWp när anläggningen beräknas stå färdig under 2020. Genom Soltechs förvärv av 60 procent i mars 2019 kan bolaget nu fortsätta sitt mål att hjälpa landets företagare att bli mer hållbara med starkare resurser inom finans, HR, inköp och marknadsföring.

Swede Energy

Advanced Soltech Sweden AB

Advanced Soltech (ASAB) är samägt mellan Soltech Energy Sweden AB (publ) och av Advanced Solar Power Hangzhou Inc.
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av Soltech-koncernens samägda kinesiska bolag, Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE).

ASAB:s intäkter kommer att bestå av ränteintäkter på lån som ges till bolag inom Soltech-koncernen. Som säkerhet för utlånade medel kommer ASAB att erhålla aktiepanter i koncernbolag och underliggande tillgångar, d.v.s. ytterst i de solenergianläggningar som ägs av ASRE i Kina.

Till ASAB

 

Merasol AB

Merasol AB startade 2013 och omsätter 40 mkr 2019. Deras affärsidé är att projektera och leverera kompletta solenergilösningar till fastighetsägare, kommuner och lantbruk. De lagerhåller produkter för att kunna erbjuda en hög servicenivå. Processen är enkel och är utformad för att skapa trygghet i beslutet att välja solenergi som en naturlig del i kundens elmix. Den 2 januari 2020 tillträdde Soltech som ägare av 60 % av aktierna.

Merasol

Soldags i Sverige AB

Soldags i Sverige AB är en av pionjärerna inom högkvalitativa, estetiska och skräddarsydda solenergilösningar för den svenska privatmarknaden. Med över 200 framgångsrika installationer bakom sig är Soldags på väg att bli en av Sveriges ledande aktörer inom helserviceerbjudanden mot konsument, något som understryks av bolagets explosiva tillväxt i omsättning, resultat och antal anställda under det senaste året. Den 2 januari 2020 tillträdde Soltech som ägare av 100 % av aktierna.

Soldags

 

Takorama AB

Takorama är ett av västsveriges ledande företag inom takbranschen med över 30 års erfarenhet av tak och olika lösningar för dessa. De har tack vare vår långa erfarenhet skaffat sig stor kunskap och kan erbjuda tätskikt med mycket lång livslängd vilket ger dig som kund en trygghet mot läckande tak i många år.

De har i sitt samarbete med ledande tillverkare av tätskiktsprodukter genom åren lagt många tusentals kvm tak som idag är ett levande bevis för detta.Kvalitet skapas på taken av duktiga takmontörer, många har varit med från början och har ett stort yrkeskunnande.
Den 25 februari 2020 tillträdde Soltech som ägare av 70 % av aktierna.

Takorama

Fasadsystem i Stenkullen AB

Fasadsystem AB har konstruktörer, produktionspersonal och montörer som besitter hög teknisk kunskap och har många års erfarenhet i branschen. Dessutom har vi tillgång till Wicona och Stålprofils hela kompetens på området.
Vi har ett brett register där vi kan erbjuda allt från hjälp vid projektering till färdigt montage. I små som stora projekt tar vi ansvar för resultatet.
Marknaden förändras, produkter och teknik utvecklas i snabb takt. Det är av största vikt att vi hänger med i denna utveckling och är lyhörda för kundens önskemål och branschens krav. Med andra ord – vi satsar på långvariga och goda kundrelationer.
Den 4 maj 2020 tillträdde Soltech som ägare av 70 % av aktierna.

Fasadsystem

Miljö & Energi Ansvar Sverige AB

Measol är experter på klimatsmarta solenergiprodukter som bidrar till en bättre miljö och lägre energikostnader.
Measol (Miljö & Energi Ansvar Sverige AB) som levererar milövänliga och funktionella solenergiprodukter med mycket hög kvalitet.
Kärnverksamheten är montage av solceller där vi arbetar med flera olika solcellsföretag som säljer lösningarna och produkterna som monteras. Measol kan också ge råd och installera batteri, laddbox och IMD lösningar.
All personal som används under installationer är egna anställda från montör till elektriker och tar hand om allt från start till mål.
Measol grundades 2011 och har fokus på att vara experter på marknaden kring hantverket av solcellsinstallation. Under 2019 installerades runt 180 stycken anläggningar, av alla olika storlekar mot privata, företag och bostadsrättsföreningar.
Den 1 september 2020 tillträdde Soltech som ägare av 60 % av aktierna.

 

Measol

Takrekond AB

Takrekond är ett av Sveriges ledande företag inom takbranschen sedan över 30 år. Takrekond bedriver sin verksamhet i två olika bolag belägna i Växjö och i Kalmar. Genom bolagens långa erfarenhet har de fått mycket stor kunskap om tak och kan erbjuda lösningar till alla sorters takproblem. Takrekond märker en ständigt ökande efterfrågan från deras kunder att kunna leverera både tak-och solenergianläggningar och har därför efter mer än 30 års ren takverksamhet valt att ingå i Soltech Energy koncernen och därigenom bredda bolagens erbjudande med solceller. För alla anställda känns detta steg verkligen spännande och inspirerande. Den 1 oktober 2020 tillträdde Soltech som ägare av 80 procent av aktierna i Takrekond i Småland AB och av 100 procent av aktierna i Takrekond i Kalmar AB.

Takrekond

Din Takläggare i Värmland AB

Din takläggare är i huvudsak verksamma i Värmland och Dalsland men gör installationer och tar uppdrag där kunderna behöver i hela Sverige. Sedan 1989 har man installerat kvalitetstak med marknadsledande tätskikt. Med en gedigen och lojal kundbas har kompetensen utvecklats och  personalstyrkan består av 19 erfarna takmontörer med ett stort yrkeskunnande.
Sedan den 1 oktober 2020 ingår Din takläggare i Soltechkoncernen med Soltech som ägare av 60 % av aktierna.