Soltechs förvärvsstrategi

Soltech Energy har byggts genom förvärv av ett 30-tal unika bolag som fortsatt drivs av starka entreprenörer.

Soltech växer - bli en del av oss

Vår strategi är att växa som koncern genom att attrahera de driftigaste företagsbyggarna och de bästa bolagen i våra branscher. Vår gemensamma styrka är att tillgodose behov genom hela värdekedjan för solenergilösningar. Tillsammans med kunder och investerare har vi siktet inställt på framtiden inom förnyelsebar energi.

Soltech är ett förvärvs och utvecklingsbolag med solenergi som plattform. En viktig pusselbit i koncernens förvärvsstrategi är att köpa bolag som bidrar till att utveckla erbjudandet inom solenergi och förnyelsebara smarta tekniska lösningar – för framtidens fastigheter och för utvecklingen av hållbara samhällsstrukturer.

Synergier är A och O

Från dag ett finns möjlighet att skapa synergier och hitta ”best practise” i uppdrag och projekt, och inte minst möjligheter till samverkan inom viktiga områden som:

  • Förbättrad utveckling och attraktionskraft på marknaden
  • Långsiktig tillväxt med ett starkt moderbolag
  • Inköpssamarbeten, logistik och leverantörsutveckling
  • Avtal och anbudssamordning
  • Verksamhets- och affärsutveckling

Vi bygger starka team

Du kan bli en del i teamet när vi förvärvar och utvecklar solenergibolag och transformerar traditionella montage- och installationsbolag inom branscher som tak, fasad och elteknik, genom att integrera solenergi i affärsverksamheten. Alla bolag i koncernen drivs av entreprenörskap och en tydlig målsättning för våra ledare är att utveckla det egna företaget och samtidigt hitta synergier bolagen sinsemellan. När tillfället är rätt och bolagen vill kan vi också växa halvorganiskt genom s.k. ”bolt on”-förvärv. Då köper Soltech ett bolag som fusioneras in i ett befintligt dotterbolag. På så sätt växer vi fort och kompetenseffektivt inom områden som vill och har behov av både tillväxt och specialistkunnande.

Hemmamarknad är Sverige men europeisk närvaro

Soltech är ett starkt moderbolag med över 78 000 aktieägare och en aktiv handel på Nasdaq First North Growth Market. Vår hemmamarknad är Sverige, men vi har under 2022 påbörjat vår internationella expansion genom att förvärva ledande solenergibolag i både Nederländerna och Spanien, och kommer fortsätta växa på befintliga och nya marknader där det finns möjligheter för vår affärsmodell att slå rot. Vår transformationsmodell är framgångsrik och på så sätt bygger vi in den gröna omställningen naturligt. När du blir en del av oss får du fler kollegor, systerbolag, nya styrelseledamöter och tillgång till centrala kompetensområden och stödfunktioner som HR, kommunikation och marknadsföring, IT-lösningar, ekonomi och verksamhetsutveckling.

Vi utvecklar, inte avvecklar

Våra bolag behåller namn, ledning, företagskultur, strategi, personal och kundutveckling och sina egna sätt att arbeta. Vi vill att ledning, nyckelpersoner och duktiga medarbetare stannar kvar och fortsätter i bolaget. Entreprenörskapet har byggt våra bolag och så ska det fortsätta. Det är den viktigaste ingrediensen för att vi ska växa till en framgångsrik koncern.

Geografisk närhet och branschöverskridande hubbar

Våra olika bolag täcker in stora delar av Sverige med tyngdpunkt i Mälardalen, Småland, Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Skåne. Kunder och projekt återfinns i hela Sverige från norr till söder.

Vår ambition är att kunna skapa branschöverskridande hubbar så att det alltid finns en regional samverkan mellan våra sol-, tak-, fasad- och elteknikbolag. I hubbarna arbetar vi tillsammans med kompetensöverföring och affärsutveckling och ibland i gemensamma kundprojekt.

Flygfoto över villaområde

Förändring men inte förändras

Att behålla sin särart är viktigt och tillsammans bygger vi vidare utifrån det som finns utan detaljstyrning och pekpinnar. Att ingå i Soltechfamiljen är ett sätt att utvecklas och ta del av ny kompetens och nya erfarenheter – att våga ta nya steg i marknaden och ändå behålla sin historia och lokala förankring. Därför behåller man sitt namn och särart men byter till Soltechs grafiska profil som är gemensam för alla bolag i vår koncern, vilket innebär att man tar till vara på de värden som finns i bolagets eget varumärke samtidigt som man också drar nytta av Soltechs igenkänning.

Soltechfamiljen växer

I koncernen tror vi mycket på samverkan och tillhörighet. Det ska vara givande, roligt och utvecklande att jobba i ett bolag som är en del i vår koncern. Därför arbetar vi med ständig utveckling genom gemensamma träffar, aktiviteter och utbildningar, bland annat Soltech Academy, en grundläggande introduktion för solenergi. Att då och då också kunna träffa alla kollegor under årliga kick-off-konferenser är en viktig byggsten i att bygga en stor och kunnig Soltechfamilj.

”Över 80 procent av alla kundförfrågningar de senaste åren på takarbeten innehåller även en förfrågan om solenergi. Att ingå i Soltechkoncernen är en enorm styrka för Takorama och en trygghet för våra kunder och medarbetare.”

Mikael Johansson, vd Takorama Elteknik

Skulle ert företag passa in i Soltechfamiljen?

Kanske är din verksamhet eller projekt något som vi tillsammans kan utveckla till nästa nivå genom att vara en del av vår koncern. Fyll gärna i dina uppgifter så hör vi av oss.