Mats Holmfeldt

Ordförande sedan maj 2022

Erfarenhet:

25 års erfarenhet av ledande befattningar inom bank och finansbranschen ex. SEB, Swedbank, Intrum Justitia samt inom Soltechkoncernen. Arbetat som rådgivare och styrelseledamot i ett antal start-up och innovationsföretag inom Fintech och Green Finance.

Utbildning:

Företags- och Nationalekonomi vid Stockholms Universitet,
Högre Bankutbildning inom SEB, HHS Wallenberg Institute (SEB Senior Management Program)
Styrelse- utbildningar hos Michael Berglund.

Övriga styrelseuppdrag:

Centiglobe
Green Assets Wallet
6G Digital International
Trine

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB:
0

Stefan Ölander

VD sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2011

Erfarenhet
Stefan är en av de största investerarna i Soltech och har varit styrelseledamot sedan 2011 varav styrelseordförande mellan 2012 och 2018. Stefan har en bakgrund som marknadschef inom SEB-koncernen och kommunikationsdirektör inom MTG/Kinnevik. Stefan är också grundare av Rewir, som var Sveriges ledande varumärkesbyrå under 2000-talet. Stefan sålde Rewir 2006 till Intellecta-koncernen, listat på Nasdaq First North. Stefan verkade till och med hösten 2010 som VD för Rewir och Styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige och Danmark. Stefan investerade även i Zacco 2011. Zacco är ett ledande konsultbolag inom immaterialrätt med över 500 anställda i 6 länder och med en omsättning på ca 700 mkr. Stefan är idag en av de tre största ägarna av Zacco och sitter i styrelsen. Under olika perioder har Stefan varit både VD och Styrelseordförande i Zacco.

Utbildning
Gymnasieekonom

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i följande bolag:
365zon
Afsens Fastighetsbolag AB
E-mobility (Kalema E-mobility AB)
Elektrikerna Västra Götaland AB
Essaglas & Aluminium AB
Falu Plåtslageri AB
Fasadsystem i Stenkullen AB
Provektor Sweden AB
Rams El AB
SEPSSOLT AB
Soldags i Sverige AB
Soltech Sales & Support AB
Soltech Energy Solutions 1988 AB
SUD Renovables
Takab i Jönköping AB
Tak & Bygg i Falun AB
Takbyrån i Alingsås AB
Territorium AB
TGs El AB
Wettergrens Tak och Plåtslageri AB
Ianua Invest AB

Styrelseledamot i följande bolag:
Advanced SolTech Sweden AB (publ)
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Takorama AB
Zacco A/S (publ)

Antal aktier
Via bolag och privat, 1 451 637 st

Beroendeställning
Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Hellen Wohlin Lidgard

Styrelseledamot sedan maj 2021

Erfarenhet:
20 års erfarenhet att som VD och styrelseordförande driva teknik- och
konsultbolag.
VD för Baloo Learning,
Grundare och VD för Pointer
VD för Affecto Sweden.

Utbildning:
Civilingenjör Elektrofysik samt studier vid Handelshögskolan

Övriga styrelseuppdrag:
Nordstjernan Growth
Yellow Elk
Baloo Learning
Quantum Leap

Tidigare styrelseledamot i bland annat Sjunde AP-fonden,
Hifab, Kvadrat, Prismatic Sensors, sju års erfarenhet av M&A affärer som
rådgivare inom Corporate Finance.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess
ledning, oberoende i förhållande till bolagets större
aktieägare

Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB:
40 000 aktier.

Göran Starkebo

Styrelseledamot sedan 2008

Erfarenhet
Göran är Partner på Carat Advokatbyrå och var dessförinnan partner på Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå. Göran har immaterialrätt och affärsjuridik som sina specialområden. Innan dess verksam inom Albihns Patentbyrå, och ansvarig för avdelningen för immateriella rättigheter (IP) och efterfrågad patentjurist inom området immateriella rättigheter. Domare av Svea Hovrätt och med ett förflutet inom Finansdepartementet där han arbetade med lagförslag. Vid sidan av sin roll inom Carat Advokatbyrå också en efterfrågad rådgivare inom förvärvstransaktioner.

Utbildning
Advokat, Jur kand vid Uppsala Universitet, LLM EU-rätt, University of Exeter, domarutbildad (hovrättsassessor i Svea hovrätt)

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Leksands Knäckebröd AB

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess
ledning, oberoende i förhållande till bolagets större
aktieägare

Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB:
37 000 aktier.

Vivianne Holm

Styrelseledamot sedan maj 2022

Erfarenhet

Vivianne Holm har omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn och har i olika roller tidigare arbetat med aktieanalys och Corporate finance samt som rådgivare med särskilt fokus på affärsutveckling, kapitalanskaffning och Investor relations. Vivianne Holm är idag verksam genom styrelseuppdrag och aktiv investerare inom CleanTech.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot Advanced Soltech Sweden AB
Styrelseledamot i Hexicon AB
Meva Energy AB
Volta Greentech AB

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB:
120 000 aktier.

Johan Thiel

Styrelseledamot sedan maj 2022

Erfarenhet
Johan Thiel har en stark entreprenöriell bakgrund och bred erfarenhet av att skapa tillväxt samt affärsnytta för både aktieägare och kunder/konsumenter. Johan arbetar idag som VD på Trifilon AB, med fokus på mer klimatsmarta biokompositer.

Utbildning:
Frans Schartau: Gymnasieekonom
Michaël Berglund: Board Value
Professional Board of Directors Work
BTS: Business Management

Aktuella uppdrag:
CEO Trifilon AB,
Styrelseordförande Inuheat Group
Styrelseledamot Qlucore AB
Audiodo AB, LightLab Sweden AB, Polygiene AB,
Spektrumare AB samt Marsblade AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):
CEO för MIPS AB.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Soltech: 13 629 aktier.