Anna Kinberg Batra

Styrelseordförande sedan juni 2020

Erfarenhet

Anna är sedan juni 2020 Styrelseordförande i Soltech och har en bakgrund inom både näringslivet och politiken. Mest publik roll har Anna haft som Moderaternas första kvinnliga partiledare (2015-2017). Tidigare även finansutskottets och EU-nämndens ordförande, energipolitisk talesperson, sakkunnig i statsrådsberedningen och ledare för partiets första kontor i Europaparlamentet. Informationschef på Stockholms Handelskammare, projektledare på Universum och Prime, styrelseledamot i Avanza pension, rådgivare till SSE Business Lab samt medgrundare till Nova Talent och Jobline/Monster.

Förutom styrelseuppdrag verksam som föreläsare, författare och rådgivare till företagsledningar, Sweden-India Business Council och McKinsey & Co. samt krönikör i Dagens Industri.

Utbildning

Examen från Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid Stockholms Universitet

Övriga uppdrag

Ordförande för Svensk Solenergi
Styrelseledamot i Castellum, Carasent, Svenska Rymdaktiebolaget, SJR in Scandinavia AB samt Cinis Fertilizer AB

Antal aktier

32 091

Beroendeställning

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Stefan Ölander

VD sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2011

Erfarenhet
Stefan är en av de största investerarna i Soltech och har varit styrelseledamot sedan 2011 varav styrelseordförande mellan 2012 och 2018. Stefan har en bakgrund som marknadschef inom SEB-koncernen och kommunikationsdirektör inom MTG/Kinnevik. Stefan är också grundare av Rewir, som var Sveriges ledande varumärkesbyrå under 2000-talet. Stefan sålde Rewir 2006 till Intellecta-koncernen, listat på Nasdaq First North. Stefan verkade till och med hösten 2010 som VD för Rewir och Styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige och Danmark. Stefan investerade även i Zacco 2011. Zacco är ett ledande konsultbolag inom immaterialrätt med över 500 anställda i 6 länder och med en omsättning på ca 700 mkr. Stefan är idag en av de tre största ägarna av Zacco och sitter i styrelsen. Under olika perioder har Stefan varit både VD och Styrelseordförande i Zacco.

Utbildning
Gymnasieekonom

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i följande bolag:

AB Svensk Elkonstruktion
Afsens Fastighetsbolag AB
Elektrikerna Västra Götaland AB
Fasadsystem i Stenkullen AB
Gtel Sverige AB
Neab Gruppen AB
Norrköping Elektriska East AB
Norrköpings Elektriska i Linköping AB
Norrköpings Elektriska i Nyköping AB
Norrköpings Elektriska i Skåne AB
Norrköpings Elektriska i Helsingborg AB
NP-Gruppen AB
Provektor Sweden AB
Rams El AB
SEPSSOLT AB
Soldags i Sverige AB
Soltech Sales & Support AB
Soltech Energy Solutions 1988 AB
Takbyrån i Alingsås AB
Territorium AB
Wettergrens Tak och Plåtslageri AB
Ölander Invest AB

Styrelseledamot i följande bolag:
Advanced SolTech Sweden AB (publ)
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Zacco A/S (publ)

Antal aktier
Via bolag och privat, 1 411 417 st

Beroendeställning
Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Hellen Wohlin Lidgard

Styrelseledamot sedan maj 2021

Utbildning:
Civilingenjör Elektrofysik samt studier vid Handelshögskolan

Övriga styrelseuppdrag:
Nordstjernan Growth
Yellow Elk
Baloo Learning
Quantum Leap

Tidigare styrelseledamot i bland annat Sjunde AP-fonden,
Hifab, Kvadrat, Prismatic Sensors, sju års erfarenhet av M&A affärer som
rådgivare inom Corporate Finance.

Erfarenhet:
20 års erfarenhet att som VD och styrelseordförande driva teknik- och
konsultbolag.
VD för Baloo Learning,
Grundare och VD för Pointer
VD för Affecto Sweden.

Oberoende: Ja

Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB:
0

Mats Holmfeldt

Styrelseledamot sedan maj 2021

Utbildning:
Företags- och Nationalekonomi vid Stockholms Universitet,
Högre Bankutbildning inom SEB, HHS Wallenberg Institute (SEB Senior Management Program)
Styrelse- utbildningar hos Michael Berglund.
Övriga styrelseuppdrag:
Findec and Decentralized AB
Centiglobe AB
Paynova AB
Trine AB
Green Assets
Wallet AB
6G Digital
Sweden AB
Innograte AB
SWE Fintech
Ventures AB
Go Active
International AB
Arbetslivserfarenhet:
25 års erfarenhet av ledande befattningar inom bank och
finansbranschen ex. SEB, Swedbank, Intrum Justitia samt
inom Soltechkoncernen.
Arbetat som rådgivare och styrelseledamot i ett antal start-up
och innovationsföretag inom Fintech och Green Finance.
Oberoende:
Ja
Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB:
0

Göran Starkebo

Styrelseledamot sedan 2008

Erfarenhet
Göran är Partner på Carat Advokatbyrå och var dessförinnan partner på Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå. Göran har immaterialrätt och affärsjuridik som sina specialområden. Innan dess verksam inom Albihns Patentbyrå, och ansvarig för avdelningen för immateriella rättigheter (IP) och efterfrågad patentjurist inom området immateriella rättigheter. Domare av Svea Hovrätt och med ett förflutet inom Finansdepartementet där han arbetade med lagförslag. Vid sidan av sin roll inom Carat Advokatbyrå också en efterfrågad rådgivare inom förvärvstransaktioner.

Utbildning
Advokat, Jur kand vid Uppsala Universitet, LLM EU-rätt, University of Exeter, domarutbildad (hovrättsassessor i Svea hovrätt)

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Leksands Knäckebröd AB

Oberoende:
Ja

Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB:
37 000

Jimmie Wiklund

Styrelseledamot sedan maj 2021

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:
NELAB Invest AB
NELAB Försäljnings AB
Johansson & Björnström
Elinstallationer i Boden AB
Comdate AB
Infraservice Nord AB
NELAB Hiss AB
Comdate Access AB
Energy Technical Services Sweden AB
Industrihuset Motorn AB
Doorsystem i Skellefteå AB
D62 Advisors AB
ISN Holding AB

Arbetslivserfarenhet:
10 år i ledande positioner inom IT- och Telekombolag ex. Gratistel, Bredbandsbolaget och Telio.
13 år som ägare och utvecklare av el- och teknikbolag.

Övrigt:
Tidigare externt styrelseuppdrag i Bergendahls El-gruppen.

Oberoende: Ja

Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB:
80 917st via bolag