Anna Kinberg Batra

Styrelseordförande sedan juni 2020

Erfarenhet

Anna är sedan juni 2020 Styrelseordförande i Soltech och har en bakgrund inom både näringslivet och politiken. Mest publik roll har Anna haft som Moderaternas första kvinnliga partiledare (2015-2017). Tidigare även finansutskottets och EU-nämndens ordförande, energipolitisk talesperson, sakkunnig i statsrådsberedningen och ledare för partiets första kontor i Europaparlamentet. Informationschef på Stockholms Handelskammare, projektledare på Universum och Prime, styrelseledamot i Avanza pension, rådgivare till SSE Business Lab samt medgrundare till Nova Talent och Jobline/Monster.

Förutom styrelseuppdrag verksam som föreläsare, författare och rådgivare till företagsledningar, Sweden-India Business Council och McKinsey & Co. samt krönikör i Dagens Industri.

Utbildning

Examen från Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid Stockholms Universitet

Övriga uppdrag

Ordförande för Svensk Solenergi
Styrelseledamot i Castellum, Carasent, Svenska Rymdaktiebolaget samt SJR in Scandinavia AB

Antal aktier

27 507

Beroendeställning

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Stefan Ölander

VD sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2011

Erfarenhet
Stefan är en av de största investerarna i Soltech och har varit styrelseledamot sedan 2011 varav styrelseordförande mellan 2012 och 2018. Stefan har en bakgrund som marknadschef inom SEB-koncernen och kommunikationsdirektör inom MTG/Kinnevik. Stefan är också grundare av Rewir, som var Sveriges ledande varumärkesbyrå under 2000-talet. Stefan sålde Rewir 2006 till Intellecta-koncernen, listat på Nasdaq First North. Stefan verkade till och med hösten 2010 som VD för Rewir och Styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige och Danmark. Stefan investerade även i Zacco 2011. Zacco är ett ledande konsultbolag inom immaterialrätt med över 500 anställda i 6 länder och med en omsättning på ca 700 mkr. Stefan är idag en av de tre största ägarna av Zacco och sitter i styrelsen. Under olika perioder har Stefan varit både VD och Styrelseordförande i Zacco.

Utbildning
Gymnasieekonom

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i följande bolag:
Soltech Sales & Support AB
NP-Gruppen AB
Swede Energy Power Solutions AB
SEPSSOLT AB
Soldags i Sverige AB
Merasol AB
Takorama AB
Fasadsystem i Stenkullen AB
Territorium AB
Ölander Invest AB
Miljö & Energi Ansvar Sverige AB
Takrekond AB
Din Takläggare i Värmland AB
Annelunds Tak AB
Ljungs Sedum Entreprenad AB

Styrelseledamot i följande bolag:
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Zacco A/S (publ)
Advanced SolTech Sweden AB (publ)
Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd.

Antal aktier
Via bolag och privat, 1 341 919 st

Beroendeställning
Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Frederic Telander

Styrelseordförande sedan 2018, styrelseledamot sedan 2007

Erfarenhet
Frederic var VD i Soltech Energy Sweden AB (publ) mellan 2009 och 2018, är företagets största enskilda investerare och har även varit styrelsens ordförande mellan 2007 och 2009.
Frederic har alltid haft ett stort intresse för och stort fokus på bolagsbyggande inom miljö och klimatsmart teknologi. Skolad inom det familjeägda byggföretaget Telac Construcciones SA som var ett av de största privata byggbolagen i Syd Spanien med 300 anställda fram till nittiotalet.
Före detta partner i EIG Venture Capital Ltd, ett investmentbolag med fokus på investeringar i tidiga skeden inom energieffektivisering och clean tech. Under perioden 2001 – 2008 var Frederic ledande i expansionen av Gas Turbine Efficiency koncernen som växte från cirka 1 MUSD till drygt 35 MUSD i omsättning. Under perioden strukturerade och kapitaliserade han bolaget, rekryterade nyckelpersoner samt förhandlade fram avtal med kunder såsom Rolls Royce, Siemens, Pratt & Whitney, Statoil etc. Tidigare vice ordförande i GTE plc. och ledande i noteringsprocessen av bolaget på Londonbörsens AIM-lista i december 2005 samt även av SolTech Energy Sweden AB (publ) på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015.

Utbildning
Företagsekonomi vid Stockholms universitetet

Övriga uppdrag
VD och styrelseledamot i Sactum AB, Advanced Soltech Sweden AB (publ) samt Styrelseordförande i Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd.

Antal aktier
1 368 294.

Beroendeställning
Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Ninna Engberg

Styrelseledamot sedan 2012

Erfarenhet
Ninna arbetar idag som generalsekreterare på Lidningöloppet , hon har tidigare varit verksam i koncernledningen för Sisyfosgruppen med fokus på affärsutveckling och innan dess var hon VD på Sensori AB som är noterat på NGM, Nordic Growth Market. Mellan åren 2007 och 2014 jobbade hon som VD för Stockholm Globe Arenas. Under denna period visade hon även ett starkt engagemang för svensk idrott, bl,a. genom säkerställandet av ishockey-VM i Stockholm 2012, 2013, och som styrelseledamot i Svenska Ishockeyförbundet. Ninna har lång och gedigen erfarenhet inom mediaindustrin med ett antal chefsbefattningar inom TV4, SVT, DN, RTL och MTG radio.

Utbildning
Marknadsekonom vid Berghs School of Communication

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Nordic Propertysearch AB, Göransson Arena AB samt Blomquist Communication AB

Antal aktier
52 652 st. (inklusive närstående)

Beroendeställning
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Göran Starkebo

Styrelseledamot sedan 2008

Erfarenhet
Göran är Partner på Carat Advokatbyrå och var dessförinnan partner på Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå. Göran har immaterialrätt och affärsjuridik som sina specialområden. Innan dess verksam inom Albihns Patentbyrå, och ansvarig för avdelningen för immateriella rättigheter (IP) och efterfrågad patentjurist inom området immateriella rättigheter. Domare av Svea Hovrätt och med ett förflutet inom Finansdepartementet där han arbetade med lagförslag. Vid sidan av sin roll inom Carat Advokatbyrå också en efterfrågad rådgivare inom förvärvstransaktioner.

Utbildning
Advokat, Jur kand vid Uppsala Universitet, LLM EU-rätt, University of Exeter, domarutbildad (hovrättsassessor i Svea hovrätt)

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Leksands Knäckebröd AB

Antal aktier
37 000

Beroendeställning
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.