Om oss

Soltech är en koncern med bolag inom solenergi och närliggande branscher som elteknik, fasad- och takentreprenad, laddlösningar, batterier och storskalig lagring. Tillsammans skapar vi gröna energilösningar för framtida generationer.

Vår verksamhet

Morgondagens energi- och solenergilösningar kommer vara en naturlig och integrerad del av våra liv. Från privata villor till krävande fabriker, med oss som helhetsleverantör kan du förvandla hela byggnader till effektiva energiproducenter. Vi är en solenergikoncern med bolag inom branscherna solenergi, elteknik, takentreprenad, fasadentreprenad, ladd och lagring som drivs av starka entreprenörer.

 

 

Personer i arbetskläder på tak med solpaneler

Våra hållbarhetsprinciper

Vi arbetar inom sektorn förnyelsebar energi med en vision att bidra till klimatomställningen genom att tillhandahålla olika solenergilösningar och energiomställningsprodukter. Läs mer på våra sidor om hållbarhet.

Våra affärssegment

Samhällsbyggnation

Energibranschen tar stora kliv framåt och vi hjälper till att energiplanera för framtidens samhälle med storskaliga sol, ladd och lagringslösningar, från tidig planering till färdig installation, att tackla medföljande utmaningar och ta tillvara på framtidens möjligheter.

Industri & Kommersiellt

Med hög energiförbrukning finns mycket att vinna på smarta energilösningar — med hög belastning på centrala elnätet kan lokal elproduktion avlasta systemet och bidra till kostnadseffektiv energi.

Fastigheter

I ett samhälle som lutar sig allt mer mot förnybar energi hjälper vi dig att göra smarta investeringar för ditt flerbostadshus, anpassade för framtidens elbehov. Vi har lösningar för tak men också fasad där fastigheten blir en effektiv energiproducent samtidigt som det är estetisk tilltalande.

Villor

För dig som villaägare har våra solenergilösningar kraft att göra din fastighet billigare, säkrare och till ett mer hållbart hem — idag och för kommande generationer.