Pressmeddelanden (regulatoriska)

 • Bokslutskommuniké Soltech Energy Sweden AB (publ) januari – december 2019

  Läs mer
 • HSB lägger order på solcellsanläggning för 3,5 MSEK från Soltechs dotterbolag Merasol

  Läs mer
 • Soltech förvärvar 70 procent av aktierna i Takorama AB

  Läs mer
 • Castellum beställer takbaserad solanläggning på 30 000 kvm med ett ordervärde på ca 20 MSEK från Soltechs dotterbolag Swede Energy

  Läs mer
 • Advanced Soltech påverkas operationellt i mycket begränsad omfattning av coronaviruset i Kina

  Läs mer
 • Advanced SolTech Sweden AB (publ) har beslutat att skjuta upp emissionen av nya gröna säkerställda företagsobligationer

  Läs mer
 • Soltechs ASAB får ny order som ger 30 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • Soltechs ASAB får ny order som ger 47,4 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • Advanced SolTech Sweden AB (publ) överväger att emittera nya gröna säkerställda företagsobligationer och offentliggör ny finansiell information

  Läs mer
 • Niclas Lundin har utsetts till ny CFO i Soltech Energy

  Läs mer
 • Nytt samarbetsavtal ger fullt utbyggt drygt 363 MSEK under avtalsperioden för Soltechs ASAB

  Läs mer
 • Soltech förvärvar 100 % av aktierna Soldags i Sverige AB

  Läs mer
 • Soltechs dotterbolag NP-Gruppen tecknar ramavtal med HBV som beräknas vara värt mellan 150-250 MSEK över tre år

  Läs mer
 • Soltech förvärvar 60 % av aktierna i Merasol AB

  Läs mer
 • Soltechs ASRE i Kina får ny order som ger 36,4 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 106,8 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • Advanced SolTech har mandaterat DNB Markets och Nordea med avsikt att emittera gröna säkerställda obligationer under första kvartalet 2020

  Läs mer