Pressmeddelanden (regulatoriska)

 • Soltech Energy Sweden AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 98 MSEK för att finansiera fortsatt expansion genom förvärv samt för att utveckla befintliga dotterbolag

  Läs mer
 • Advanced Soltechs ASRE tecknar order som ger 122 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • Advanced Soltechs ASRE får ny order som ger 7,6 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • Soltechs dotterbolag Swede Energy tog affärer för 75 MSEK under första halvåret

  Läs mer
 • Kommuniké från årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ) den 24 juni 2020

  Läs mer
 • Lösen av Soltech Energy Sweden AB (publ) personal-optionsprogram 2015/2020

  Läs mer
 • Soltechs dotterbolag - Advanced Soltech tecknar samarbetsavtal som fullt utbyggt ger drygt 31 MSEK per år

  Läs mer
 • Soltechs dotterbolag - Advanced Soltech Sweden AB (publ) obligationsemission övertecknad

  Läs mer
 • Soltech Energy Sweden AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2019

  Läs mer
 • Över 80 MSEK i ordervärde hos Soltechs dotterbolag i april-maj trots Covid-19 pandemin

  Läs mer
 • Kallelse till årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • Soltechs dotterbolag Advanced Soltech Sweden AB (publ), förstärker ledning och styrelse inför den planerade noteringen

  Läs mer
 • Soltech sponsrar Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai – som genomförs 2021!

  Läs mer
 • Anna Kinberg Batra föreslås bli ny styrelseordförande i Soltech Energy

  Läs mer
 • Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden januari – mars 2020

  Läs mer
 • Soltech Energy förvärvar 70% av aktierna i Fasadsystem i Stenkullen AB

  Läs mer
 • Soltechs ASAB får ny order som ger 30,4 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • Advanced SolTech Sweden AB (publ) har beslutat att skjuta upp den planerade noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

  Läs mer
 • Ny kommunikationschef rekryterad till Soltech med fokus på tillväxt

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké Soltech Energy Sweden AB (publ) januari – december 2019

  Läs mer
 • HSB lägger order på solcellsanläggning för 3,5 MSEK från Soltechs dotterbolag Merasol

  Läs mer
 • Soltech förvärvar 70 procent av aktierna i Takorama AB

  Läs mer
 • Castellum beställer takbaserad solanläggning på 30 000 kvm med ett ordervärde på ca 20 MSEK från Soltechs dotterbolag Swede Energy

  Läs mer
 • Advanced Soltech påverkas operationellt i mycket begränsad omfattning av coronaviruset i Kina

  Läs mer
 • Advanced SolTech Sweden AB (publ) har beslutat att skjuta upp emissionen av nya gröna säkerställda företagsobligationer

  Läs mer
 • Soltechs ASAB får ny order som ger 30 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • Soltechs ASAB får ny order som ger 47,4 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • Advanced SolTech Sweden AB (publ) överväger att emittera nya gröna säkerställda företagsobligationer och offentliggör ny finansiell information

  Läs mer
 • Niclas Lundin har utsetts till ny CFO i Soltech Energy

  Läs mer
 • Nytt samarbetsavtal ger fullt utbyggt drygt 363 MSEK under avtalsperioden för Soltechs ASAB

  Läs mer