Stefan Ölander

Vd sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2011

Stefan är en av de största investerarna i Soltech och har varit styrelseledamot sedan 2011 varav styrelseordförande mellan 2012 och 2018. Stefan har en bakgrund som kommunikationsdirektör inom SEB och Kinnevik. Stefan är också grundare av Rewir, som var Sveriges ledande varumärkesbyrå under 2000-talet. Stefan sålde Rewir 2006 till Intellecta-koncernen, listat på Stockholmsbörsen. Stefan verkade till och med hösten 2010 som VD för Rewir och Styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige och Danmark. Stefan investerade även i Zacco 2011. Zacco är ett ledande konsultbolag inom immaterialrätt med verksamhet i sex länder och med en omsättning på ca 900 mkr. Under våren 2023 såldes Zacco till OpSec Security och därmed lämnade Stefan styrelsen och sålde sina aktier.

Utbildning

Gymnasieekonom

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i följande bolag

 • 365zon
 • Afsens Fastighetsbolag AB
 • E-Mobility (Kalema E-mobility AB)
 • Elektrikerna Västra Götaland AB
 • Essaglas & Aluminium AB
 • Fasadsystem i Stenkullen AB
 • Rams El AB
 • SEPSSOLT AB
 • Soldags i Sverige AB
 • Soltech Energy Solutions 1988 AB
 • SUD Renovables
 • Takab i Jönköping AB
 • Takbyrån i Alingsås AB
 • Territorium AB
 • TG:s El AB
 • Wettergrens Tak och Plåtslageri AB
 • Ianua Invest AB

Styrelseledamot i följande bolag

 • Gigasun AB (publ)
 • Provektor Sweden AB
 • Soltech Energy Sweden AB (publ)
 • Tekniska lösningar i Täby AB
 • Galileus AB

Beroendeställning

Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Antal aktier

Via bolag och privat,
1 700 277 aktier
520 000 optioner