Stefan Ölander

VD sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2011

Stefan är en av de största investerarna i Soltech och har varit styrelseledamot sedan 2011 varav styrelseordförande mellan 2012 och 2018. Stefan har en bakgrund som kommunikationsdirektör inom SEB och Kinnevik. Stefan är också grundare av Rewir, som var Sveriges ledande varumärkesbyrå under 2000-talet. Stefan sålde Rewir 2006 till Intellecta-koncernen, listat på Stockholmsbörsen. Stefan verkade till och med hösten 2010 som VD för Rewir och Styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige och Danmark. Stefan investerade även i Zacco 2011. Zacco är ett ledande konsultbolag inom immaterialrätt med verksamhet i sex länder och med en omsättning på ca 900 mkr. Stefan är idag en av de tre största ägarna av Zacco och sitter i styrelsen. Under olika perioder har Stefan varit både VD och Styrelseordförande i Zacco.

Utbildning

Gymnasieekonom

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i följande bolag

365zon
Afsens Fastighetsbolag AB
E-Mobility (Kalema E-mobility AB)
Elektrikerna Västra Götaland AB
Essaglas & Aluminium AB
Falu Plåtslageri AB
Fasadsystem i Stenkullen AB
Rams El AB
SEPSSOLT AB
Soldags i Sverige AB
Soltech Energy Solutions 1988 AB
SUD Renovables
Takab i Jönköping AB
Tak & Bygg i Falun AB
Takbyrån i Alingsås AB
Territorium AB
TG:s El AB
Wettergrens Tak och Plåtslageri AB
Ianua Invest AB

Styrelseledamot i följande bolag

Advanced SolTech Sweden AB (publ)
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Takorama AB
Provektor Sweden AB

Beroendeställning

Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Antal aktier

Via bolag och privat, 1 451 637 st