Stefan Ölander

Styrelseordförande maj 2024

Stefan är en av de största investerarna i Soltech. Han har sedan tidigare varit styrelseledamot under åren 2011-2024, varav styrelseordförande mellan 2012-2018 samt Soltechs vd under september 2018 till mars 2024. Stefan har en bakgrund som kommunikationsdirektör inom SEB och Kinnevik. Stefan är också grundare av Rewir, som var Sveriges ledande varumärkesbyrå under 2000-talet. Stefan sålde Rewir 2006 till Intellecta-koncernen, listat på Stockholmsbörsen. Stefan verkade till och med hösten 2010 som VD för Rewir och Styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige och Danmark. Stefan investerade även i Zacco 2011. Zacco är ett ledande konsultbolag inom immaterialrätt med verksamhet i sex länder och med en omsättning på ca 900 MSEK. Under våren 2023 såldes Zacco till OpSec Security och därmed lämnade Stefan styrelsen och sålde sina aktier.

Utbildning

Gymnasieekonom

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i följande bolag

  • Soltech Energy Sweden AB
  • 365zon
  • SUD Renovables
  • Territorium AB
  • Ianua Invest AB

Styrelseledamot i följande bolag

  • Gigasun AB (publ)

Beroendeställning

Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Antal aktier

Via bolag och privat,
1 737 374 aktier
520 000 optioner