12 juni 2023

Soltechbolaget E-Mobility i 58 MSEK laddavtal med Voltiva

Nu har det Borlänge-baserade Soltechbolaget E-Mobility ingått ett laddavtal med Voltiva som är en rikstäckande leverantör av fastighetsnära elbilsladdning. Avtalet innebär att E-Mobility ska projektera och installera tusentals laddpunkter till kommersiella fastigheter i Gävleborgs, Uppsala och i Dalarnas län. Avtalet sträcker sig över en femårsperiod och kan uppgå till ett totalt ordervärde om 58 MSEK för E-Mobility.

E-Mobility är Soltechkoncernens bolag med specialistkompetens inom storskaliga elbilsladdningsinstallationer och högeffektiv laddinfrastruktur. Nu har bolaget ingått avtal med Voltiva, en operatör inom fastighetsnära elladdning, om upp till 3 000 laddpunkter i anslutning till både kommersiella fastigheter och flerbostadshus i flera län. Då tillväxten av elbilar kommer att skjuta i höjden de närmaste tio åren ser vd Martin Götesson den här typen av avtal som viktiga för att kunna möta en ökad efterfrågan.

– Det här avtalet kommer att göra skillnad för mängder av fastighetsägare i Gävleborg, Uppsala och Dalarnas län vilket motiverar oss rejält. Att vi dessutom får göra det med Voltiva som är en innovativ partner i framkant gör det hela ännu roligare. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att projektera intelligenta och kraftfulla lösningar till både fastighetsägare och deras hyresgäster, säger Martin Götesson, vd på E-Mobility.

Tre miljoner laddbara personbilar 2030
Elbilsmarknaden har vuxit kraftigt under de senaste tre åren. Sedan 2020 har marknaden tredubblats och prognoser från Power Circle visar att Sverige kommer att ha cirka tre miljoner laddbara personbilar 2030, jämfört med ungefär en halv miljon idag.

Att erbjuda kvalitativa laddningsmöjligheter kommer därför att bli allt viktigare och redan idag ses det som en hygienfaktor för kommersiella fastighetsägare. Inte minst då ungefär 80–90 procent av laddningstillfällena sker hemma eller på arbetsplatsen. Mikael Ring, vd på Voltiva, ser att långsiktiga avtal som detta är vägen framåt för laddbranschen.

– Avtalet med E-Mobility är ett startskott på ett långsiktigt samarbete som kommer att skapa stor nytta för våra kunder och deras kunder. Det är en mycket kompetent partner och att vi tecknat ett längre avtal gör det möjligt för oss att växa tillsammans. Nu ska vi se till att hjälpa landets fastighetsägare att stå bättre rustade inför en framtid som elektrifieras i hög takt, säger Mikael Ring, vd på Voltiva.