Innovation

I solenergins framkant

Under åren har vi utvecklat alltifrån termisk solkraft till byggnadsmaterial med integrerade solceller. Varje övergiven idé, prototyp och produkt har tagit oss ett steg närmare smarta energilösningar. Idag har vi via våra dotterbolag i koncernen och samarbeten egenutvecklade produkter och lösningar där både fasader och tak tar vara på solens energi med estetiska och energieffektiva lösningar.

Framtiden bygger vi tillsammans

Ett stort teknologiskt genombrott kan vara ett viktigt steg i att förhindra negativ klimatpåverkan och bidra till den gröna omställningen.  Därför uppmuntrar vi  inom koncernen arbeta med ständig utveckling. Vi vill också uppmuntra andra innovatörer, stora som små, att samarbeta. Med lång erfarenhet av att ta idéer till färdig produkt kan vi som partner bidra med ingenjörskunskap och kanske viss investering. Driver ni ett start-up som vill revolutionera solcellsvärlden, hör av dig till oss så kan vi diskutera om det finns förutsättningar för oss att samverka. Tillsammans utvecklar vi nästa generations hållbara energisystem.

Fotokollage av solceller och miljöbild

Nationella och internationella Innovationssamarbeten

Skanska logotyp

Soltech Energy och Skanska Kommersiell Utveckling Norden samarbetar kring innovationer för byggnadsintegrerade solenergilösningar. Fokus för samverkan är kommersiella fastigheters energioptimering.

IEA logotyp

Soltech har i många år varit delaktiga i svenska IEA PVPS – 15 (International Energy Agency Photovoltaic Power System – Task 15 Enabling Framework for the Development of BIPV), med syfte att sprida information och förenkla för industrin för byggnadsintegrerad solenergi på den svenska och den internationella marknaden.

SOLVE är ett av 11 nya kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Verksamheten i SOLVE finansieras i lika delar av de akademiska parterna, parterna från näringslivet och Energimyndigheten. 

Dotterbolaget Soltech Energy Solutions är aktiva i SEK TK 120 som via IEC TC 120 förbereder internationella standarder för lagring av elektrisk energi (EES). Lösningen hanterar  kritiska faktorer vid användning av elektricitet som variationer i efterfrågan/pris/leveransstörningar. EES kan bli oumbärligt för utökat bruk av förnybar energi, för smarta elnät samt minskade koldioxidutsläpp. 

Syftet med detta centrum är att adressera den stora utmaningen att realisera ett nationellt elektriskt nätverk som kan leverera flexibel elkraft, på ett sätt som integrerar förnybara energikällor och som möjliggör en balanserad elektricitet med avseende på produktion och konsumtion. Dotterbolaget Soltech Energy Solutions är partners. 

 

Branschorganisationer

Svensk Solenergi
Soltech koncernen är med som branschmedlem samt har Soltech solexpert representant i Svensk Solenergis Tekniska kommitté.
UNEF (Spanien)
UNEF är den största föreningen för solcellssektorn i Spanien, med över 790 medlemsföretag, en mötesplats, nätverkslobbyföreningen med den största representationen i landet. Dotterbolaget SUD Renovables är medlemmar.
Holland Solar (Nederländerna)
Sedan 1983 är branschorganisationen för den nederländska solenergisektorn. Dotterbolaget 365 Zon är medlemmar.

“We are very active members of UNEF, the main association of the photovoltaic sector in Spain,  we share experiences and challenges in many working groups and conferences.” Manel Romero  & Alfred Puig, SUD

Utveckling av nya ytor

Flytande solenergi

Flytande solenergi är något som växer starkt i länder med många dammar t ex inom jordbruket och stora reningsdammar. Soltechs spanska bolag SUD Renovables har installerat den första flytande solcellsanläggningen i Katalonien (Riera de Gaià, i Tarragona).

Anläggningen har installerats på en damm för uppsamling av regnvatten som används för bevattning. Till skillnad från installationer på mark eller tak, där det finns motvikter eller ankare för att genomborra marken, placeras solpanelerna på bitar av polyeten med hög densitet som håller sig flytande på vattenytan.

Fördelarna är bland annat:

  • Förnyelsebar solenergi
  • Minskad vattenavdunstning
  • 80% förbättring av vattenkvaliteten
  • minskad spridning av alger
  • lägre infrastrukturkostnader
  • ökning av solcellssystemets energieffektivitet med mellan 10 och 15 % tack vare vattnets kylning av panelerna.
  • Ingen visuell områdespåverkan
  • möjligthet att regenerera förorenade eller icke-produktiva områden genom att både samla vatten och generera solenergi.

 

 

 

Vill du bygga morgondagens energilösningar tillsammans med oss?

Fyll gärna i dina uppgifter så hör vi av oss.

Välkommen!