13 januari 2022

Soltech och Skanska i flera solenergiprojekt – ordervärde om drygt 7,3 MSEK

Soltechkoncernens dotterbolag, Soltech Energy Solutions, har sedan tidigare samarbetat med Skanska i flera solenergiprojekt. Nu har solenergibolaget och byggkoncernen tagit beslut om fyra nya solenergianläggningar som ska uppföras på Skanskas fastigheter under 2022 med en sammanlagd solcellsyta om hela 6 000 kvm. Installationerna kommer anläggas på både flerbostadshus samt logistik- och industrifastigheter i Stockholm, Malmö och Helsingborg.

Soltech Energy Solutions är ett rikstäckande solenergibolag som tillsammans med andra samhällsbyggare hjälper fastighetsägare, industrier och markägare med storskaliga solenergilösningar. Nu ska bolaget och byggkoncernen Skanska uppföra fyra nya solenergianläggningar på Skanskas fastigheter, alla med byggstart under 2022.

– Det är mycket roligt att återigen få kroka arm med Skanska som ligger långt fram i hållbarhetsarbetet. Tillsammans utvecklar vi ett samhälle där storskaliga solenergilösningar hjälper allt fler fastigheter att producera sin egen energi. Något som både minskar belastningen på elnätet och skapar klimatsmarta verksamheter. Vi ser fram emot att utföra de här solenergiprojekten tillsammans, säger André Nylén, Key Account Manager på Soltech Energy Solutions.

Ska bli helt klimatneutrala 2045
De takplacerade solenergianläggningarna kommer att pryda taken på både logistik- och industrifastigheter samt ett flerbostadshus. Sammanlagt kommer de fyra solcellsinstallationerna att täcka en yta om cirka 6 000 kvm och är ett av många steg mot Skanskas mål att bli helt klimatneutrala 2045.

– Vi ser tydligt att solenergi och energieffektivisering är två viktiga komponenter på vår resa mot att nå klimatneutralitet. För att vi ska lyckas med våra högt uppsatta mål krävs det att vi samverkar med aktörer som också sätter hållbarheten i främsta rummet. Därför ser vi fram emot att tillsammans med Soltech under 2022 fortsätta att utveckla klimatsmarta fastigheter som drivs med hjälp av solenergi, säger Henrik Ahnström, Director of Product, Process & Innovation på Skanska Kommersiell Utveckling Norden.