21 september 2022

Soltech förvärvar 100 % av Takab i Jönköping AB med 120 MSEK omsättning

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 21 september förvärvat 100 procent av aktierna i Takab i Jönköping AB (Takab) med tillträde den 3 oktober. Bolaget förväntas omsätta ca 120 MSEK år 2022 med god lönsamhet. Takab har cirka 30 anställda som utgår från bolagets säte i Jönköping. Förvärvet stärker koncernens kompetens inom takentreprenad och nu är planen att integrera solenergi i Takabs erbjudande. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Soltech har en offensiv förvärvsstrategi inom solenergibranschen, men även inom elteknik-, tak/plåt- och fasadbranscherna där bolagen efter förvärv transformeras genom att solenergi adderas till produktutbudet. Nu förvärvar koncernen ett framstående takbolag i Jönköping.

Takab är ett familjeföretag som är specialiserade på stora, låglutande platta tak på större kommersiella fastigheter såsom logistikfastigheter, padelhallar och industribyggnader. Nu startar företaget satsningen mot att även kunna erbjuda sina kunder solenergitjänster.

– Takab är ett välskött familjeföretag som i generationer har erbjudit högkvalitativa taktjänster och vi är mycket glada att de har valt att bli en del av Soltech. Det här förvärvet stärker vår position i Jönköpingsregionen och att Takab redan innan förvärvet haft nära samarbete med flera Soltechbolag är ett bevis på att de kommer att passa väl in i koncernen, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Ett familjeföretag som gör resan mot solen
Sedan starten 1992 har Takab erbjudit olika typer av takentreprenad. Allt från mindre branta tak till sedumtak, men framförallt större platta och låglutande tak. Just kompetensen kring större tak på exempelvis industrifastigheter gör steget till att erbjuda solenergi än mer naturligt. Bolaget verkar dessutom i Jönköpingsregionen, som ofta benämns som ett av landets bästa lägen för logistikfastigheter, vilket skapar ett en stor efterfrågan för både storskalig takentreprenad och takplacerade solenergiinstallationer.

– Det känns väldigt spännande att vi nu är en del av Soltechkoncernen. Detta kommer att hjälpa oss att möta den kraftigt ökade efterfrågan på solenergi och vi ser mycket fram emot att nu kunna hjälpa våra kunder med både takentreprenad och solelinstallationer. Med en stor koncern i ryggen har vi alla förutsättningar att ta företaget och vårt erbjudande till nästa nivå, säger Johan Stark, vd på Takab i Jönköping.