Patrik Hahne

CEO

Patrik besitter mångårig erfarenhet av affärsutveckling i bolag i gränslandet mellan grön teknik och entreprenörskap. Han har en lång bakgrund inom företagsledning med ett flertal olika VD- och styrelseroller både i Sverige, Norden och Asien samt flera olika koncernledningspositioner. Patrik arbetade i över nitton år i Addtechkoncernen med både förvärv, onboardning och samarbeten/synergier mellan dotterbolag. Han har även erfarenhet från både starta och driva cleantechbolag inom energioptimering och effektbalansering i fastigheter med egna patent.

Utbildning:

KTH, IFL, Handelshögskolan i Stockholm Corporate Governance.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i följande bolag

 • Miljö & Energi Ansvar Sverige AB
 • SEPSSOLT AB
 • Galileus AB
 • SBS- Soltech Business Support 3.0 AB

Styrelseledamot i följande bolag

 • 365zon
 • Afsens Fastighetsbolag AB
 • E-Mobility (Kalema E-mobility AB)
 • Elektrikerna Västra Götaland AB
 • Essaglas & Aluminium AB
 • Fasadsystem i Stenkullen AB
 • Provektor Sweden AB
 • Soldags i Sverige AB
 • Soltech Energy Solutions 1988 AB
 • SUD Renovables
 • TG:s El AB
 • Rams El

Antal aktier

200 014 st aktier
422 500 optioner