Oscar Nelson

COO

Oscar har 20 års erfarenhet av affärsutveckling och strategiarbete. Han började sin karriär i konsultbranschen och har därefter verkat inom telekom och IT, som anställd både på mindre tillväxtbolag och på storföretag som Ericsson. Under de senaste åren har Oscar arbetat i företagsledande befattningar på en rad teknikbolag i mjukvarubranschen, med övergripande ansvar för ekonomi, finansiering, kanalstrategier och partnerskap samt strukturaffärer. Med sin mångåriga egna erfarenhet som entreprenör har Oscar en personlig förståelse för de företagsbyggare som står bakom många av de bolag som Soltech förvärvar. Han har gedigen erfarenhet av att driva igenom företagsaffärer från start till mål, både på köparsidan och säljarsidan. Han har även ansvarat för flera integrationsprocesser, med fokus på legala aspekter likväl som kommersiella och organisatoriska områden, i samband med sammanslagningar av bolag inom både solenergi och andra branscher.

Utbildning

Civilekonom, Magisterexamen i marknadsföring, Högskolan i Gävle

Antal aktier

Oscar inkl. närstående
39 400 aktier
422 500 optioner