Mats Holmfeldt

Ordförande sedan maj 2022

Erfarenhet

25 års erfarenhet av ledande befattningar inom bank och finansbranschen ex. SEB, Swedbank, Intrum Justitia samt inom Soltechkoncernen. Arbetat som rådgivare och styrelseledamot i ett antal start-up och innovationsföretag inom Fintech och Green Finance.

Utbildning

Företags- och Nationalekonomi vid Stockholms Universitet,
Högre Bankutbildning inom SEB, HHS Wallenberg Institute (SEB Senior Management Program)
Styrelse- utbildningar hos Michael Berglund.

Övriga styrelseuppdrag

Centiglobe
Green Assets Wallet
6G Digital International
Trine

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB

0