Mats Holmfeldt

Ordförande sedan maj 2022

Erfarenhet

25 års erfarenhet av ledande befattningar inom bank och finansbranschen ex. SEB, Swedbank, Intrum Justitia samt inom Soltechkoncernen. Arbetat som rådgivare och styrelseledamot i ett antal start-up och innovationsföretag inom Fintech och Green Finance.

Utbildning

Företags- och Nationalekonomi vid Stockholms universitet,
Högre Bankutbildning inom SEB, HHS Wallenberg Institute (SEB Senior Management Program)
Styrelseutbildningar hos Michael Berglund.

Övriga styrelseuppdrag

Centiglobe
Green Assets Wallet
6G Digital International
Trine

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB

0