Johan Thiel

Styrelseledamot sedan maj 2022

Erfarenhet

Johan Thiel har en stark entreprenöriell bakgrund och bred erfarenhet av att skapa tillväxt samt affärsnytta för både aktieägare och kunder/konsumenter. Johan arbetar idag som vd på Trifilon AB, med fokus på mer klimatsmarta biokompositer.

Utbildning

Frans Schartau: Gymnasieekonom
Michaël Berglund: Board Value
Professional Board of Directors Work
BTS: Business Management

Aktuella uppdrag

  • CEO Trifilon AB
  • Styrelseordförande Inuheat Group
  • Styrelseledamot Qlucore AB
  • Audiodo AB, LightLab Sweden AB, Polygiene AB, Spektrumare AB samt Marsblade AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):

CEO för MIPS AB.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Soltech

13 629