Johan Thiel

Styrelseledamot sedan maj 2022

Erfarenhet

Johan Thiel har en stark entreprenöriell bakgrund och bred erfarenhet av att skapa tillväxt samt affärsnytta för både aktieägare och kunder/konsumenter. Johan arbetar idag som VD på Trifilon AB, med fokus på mer klimatsmarta biokompositer.

Utbildning

Frans Schartau: Gymnasieekonom
Michaël Berglund: Board Value
Professional Board of Directors Work
BTS: Business Management

Aktuella uppdrag

CEO Trifilon AB,
Styrelseordförande Inuheat Group
Styrelseledamot Qlucore AB
Audiodo AB, LightLab Sweden AB, Polygiene AB,
Spektrumare AB samt Marsblade AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):
CEO för MIPS AB.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Soltech

13 629