Hellen Wohlin Lidgard

Styrelseledamot sedan maj 2021

Erfarenhet

20 års erfarenhet att som VD och styrelseordförande driva teknik- och konsultbolag.
Vd för Baloo Learning
Grundare och VD för Pointer
Vd för Affecto Sweden

Utbildning

Civilingenjör Elektrofysik samt studier vid Handelshögskolan

Övriga styrelseuppdrag

  • Nordstjernan Growth
  • Yellow Elk
  • Baloo Learning
  • Quantum Leap

Tidigare styrelseledamot i bland annat Sjunde AP-fonden, Hifab, Kvadrat, Prismatic Sensors, sju års erfarenhet av M&A affärer som rådgivare inom Corporate Finance.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB

40 000