Hellen Wohlin Lidgard

Styrelseledamot sedan maj 2021

Erfarenhet

20 års erfarenhet att som VD och styrelseordförande driva teknik- och
konsultbolag.
VD för Baloo Learning,
Grundare och VD för Pointer
VD för Affecto Sweden.

Utbildning

Civilingenjör Elektrofysik samt studier vid Handelshögskolan

Övriga styrelseuppdrag

Nordstjernan Growth
Yellow Elk
Baloo Learning
Quantum Leap

Tidigare styrelseledamot i bland annat Sjunde AP-fonden,
Hifab, Kvadrat, Prismatic Sensors, sju års erfarenhet av M&A affärer som
rådgivare inom Corporate Finance.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och dess
ledning, oberoende i förhållande till bolagets större
aktieägare

Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB

40 000