Göran Starkebo

Styrelseledamot sedan 2008

Erfarenhet

Göran är Partner på Carat Advokatbyrå och var dessförinnan partner på Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå. Göran har immaterialrätt och affärsjuridik som sina specialområden. Innan dess verksam inom Albihns Patentbyrå, och ansvarig för avdelningen för immateriella rättigheter (IP) och efterfrågad patentjurist inom området immateriella rättigheter. Domare av Svea hovrätt och med ett förflutet inom Finansdepartementet där han arbetade med lagförslag. Vid sidan av sin roll inom Carat Advokatbyrå också en efterfrågad rådgivare inom förvärvstransaktioner.

Utbildning

Advokat, Jur. kand vid Uppsala universitet, LLM EU-rätt, University of Exeter, domarutbildad (hovrättsassessor i Svea hovrätt).

Övriga uppdrag

  • Styrelseordförande MIM Construction AB
  • Styrelseledamot i Leksands Knäckebröd AB

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB

250 000 aktier