27 maj 2015

Myter fördröjer solenergiutbyggnaden

I Sverige lyser solenergin fortfarande med sin frånvaro i förhållande till potentialen. En ny undersökning bland fastighetsägare, arkitekter och kommuner visar att skälen till att inte fler satsar på solenergi är att man tror att det är dyrt, krångligt och svårt. Undersökningen är gjord genom en rundringning av analysföretaget United Minds på uppdrag av SolTech Energy.

Sverige har hög solinstrålning och kan jämföras med många länder i Centraleuropa, så potentialen för solenergi är stor över hela landet. Men trots en dubblering av solcellsmarknaden 2014 utgörs endast 0,06 procent av hela energimarknaden av solenergi, enligt aktuell statistik från Energimyndigheten. Motsvarande siffra i Tyskland – där förutsättningarna för solenergi är likartade – är cirka 7 procent.

En majoritet av de tillfrågade i undersökningen anger kostnaden och återbetalningstiden som de främsta anledningarna till att man inte satsar på solenergi. Men dagens solenergilösningar kostar en fjärdedel av vad priset var 2010 för en vanlig villa. Och priserna fortsätter sjunka visar Energimyndighetens statistik.

Jag tror att många har en förlegad bild av kostnadsbiten, faktum är att priserna har sjunkit och effekten har höjts. Nu är återbetalningstiden omkring 10 år och man kan ju till och med tjäna pengar som mikroproducent idag, säger Frederic Telander, VD SolTech Energy.

Två av fem svarar att legala eller administrativa regler är det största problemet som gör att man inte investerar mer i solceller. Tjänstemän på kommunal nivå tycker att lokalpolitiker har jobbat hårt för att öka andelen solenergi och respondenterna pekar ut politiker på nationell nivå som de som bär ansvaret för att öka utbredningen av solpaneler.

Det förekommer också uppfattningar om att solceller är fula eller skrymmande. Men mycket har hänt med tekniken de senaste åren. Numera kan man installera transparenta tunnfilmssolceller i fönster som absorberar solstrålarna, eller integrera solcellerna under takpannor i glas och på så sätt få både en energilösning och ett byggnadsmaterial i ett.

De svarande representerar viktiga aktörer för hur fastigheter utformas och de flesta är överens om att vi behöver mer förnyselsebar energi och det finns ju en stor outnyttjad potential i solenergin, fortsätter Frederic Telander.

Riksdagshuset skulle kunna försörja 25 svenska hushåll med el
En uträkning som SolTech Energy gjort visar att Riksdagshuset skulle kunna göra både ekonomiska och miljömässiga besparingar med en solenergiinstallation. 1,584 m² av riksdagens tak lämpar sig för installation av solceller, där panelerna ställs upp i 20 graders lutning, i södervänd orientering. Energiproduktionen blir då 166 192,5 kWh per år, vilket skulle kunna försörja cirka 25 svenska hushåll med el under ett helt år. Koldioxidbesparingen skulle bli 89 145,6 kg per år, vilket motsvarar koldioxidutsläppen från en bil som åker 17 varv runt jorden.

För mer information eller kommentarer, kontakta:
Frederic Telander
VD SolTech Energy
08-441 88 46
+46 (0)705 25 16 03
frederic.telander@soltechenergy.com

Citat från undersökningen
”Privatpersoner tycker och tror att solenergilösningar är dyra. Alla kollar nog inte upp vad det kostar, men det är det man hör – att det är en dyr lösning.”
– Kommun

”Det finns inte ekonomiska förutsättningar.”
– Fastighetsägare

”Vi har en lagstiftning som hindrar oss. Vi kan inte skicka elen på ett nät och vi får inte skicka ut det mellan fastigheter.”
– Fastighetsägare

”Lösningarna är lite svåra. Man vill ju bara kunna ringa till en hantverkare som kommer och sätter upp dem.”
– Kommun

”Det saknas kompetens i fastighetsbolag.”
– Branschförening inom fastighetsbranschen

”Skattereglerna är just nu under het debatt. Det är väldigt krångligt och köp/sälj-strukturen är inte satt. Skatteverket har olika regler för fastigheter och företag. Det är jobbigt att sätta sig in i reglerna och det finns inga långsiktiga, klara regler.”
– Arkitektbyrå

Redovisning av beräkningsexempel: Solceller på riksdagshuset
SolTech Energy har i en exempeluträkning tittat på vilka ekonomiska och miljömässiga besparingar en solenergisinstallation på riksdagshusets tak skulle medföra.

Uppskattad takyta för installation och installerad effekt
1,584 m² av riksdagens tak lämpar sig för installation av solceller, där panelerna ställs upp i 20 graders lutning, i södervänd orientering. Den installerade effekt är 176 000 Wp (Watt-peak, dvs. den effekt som panelen genererar med en standardmässig solinstrålning av 1000W/m2).

Energiproduktion: 166 192,5 kWh per år
Det skulle kunna försörja cirka 25 svenska hushåll med el under ett helt år (beräknat utifrån att ett hushåll i snitt förbrukar 6700 kWh per år, på ex. tvätt- och tork, disk, elektriska apparater, kyl, frys, matlagning, belysning (enligt statistik från Energimyndigheten är förbrukningen av hushållsel i småhus i genomsnitt 6700 kWh/år.)

Under maj till augusti skulle panelerna på riksdagshuset producera mest energi (cirka 60 % av årsproduktionen). I övrigt ser årsproduktionen ut som följande:

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av strategi- och analysföretaget United Minds på uppdrag av SolTech Energy. Intervjuerna genomfördes via telefon under perioden 7-14 maj, 2015. Sammanlagt genomfördes 29 intervjuer fördelade på kommuntjänstemän från tolv av Sveriges klimatkommuner samt representanter för nio fastighetsägare, fem arkitektkontor, ett teknikkonsultbolag, en intresseförening för bostadsägare och en branschförening för svenska solenergibranschen. Intervjupersonerna kommer från olika delar av landet och representerar såväl små som stora kommuner och företag.

Undersökningen kan laddas ner här.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. SolTech Energy Sweden AB, moderbolaget, har idag cirka 2 700 aktieägare och planerar att lista SolTechaktien på Nasdaq/OMX, First North under juni månad 2015. Mer info på www.soltechenergy.se