20 maj 2022

Två Soltechbolag i tak- och solcellsprojekt för Nybro Energi och Eurosteel – ordervärde om 10,5 MSEK

Nu har två bolag i Soltechkoncernen, Takrekond och Soltech Energy Solutions, fått i uppdrag att bygga både en ny tak- och solanläggning på stålaktören Eurosteels anläggning i Nybro. Takrekond utför takläggningen och Soltech Energy Solutions installerar sedan solpanelerna åt Nybro Energi, som därefter kommer att sälja solelen till Eurosteel via ett s.k. PPA-avtal (Power Purchase Agreement). Hela uppdraget, takläggning och solcellsinstallation, ska vara klart efter sommaren och det totala ordervärdet uppgår till 10,5 MSEK.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa bolag ska tillsammans skapa synergieffekter och bygga en stark koncern med gränsöverskridande kompetens som kan erbjuda helhetslösningar med solenergi, lagring och smart styrning som plattform. Synergieffekterna visar sig bland annat när förtroendet för ett Soltechbolag resulterar i affärsmöjligheter för ett annat av koncernens bolag, vilket nu har skett i Nybro.

Det började med att dotterbolaget Takrekond fick förtroendet att hjälpa Eurosteel med en takomläggning av på sin fastighet. Därefter föreslog Takrekond att fastighetsägaren kan minska sina energikostnader med hjälp av en storskalig solcellsanläggning på det nylagda taket varpå systerbolaget Soltech Energy Solutions kopplades in.

– Takrekond har sedan länge ett gott samarbete med Eurosteel och att vi nu fått ett nytt stort takuppdrag känns väldigt bra. Det är extra roligt att vårt fina samarbete med kunden också ledde till att vårt systerbolag nu får uppföra en solcellsanläggning på samma fastighet. Det är exakt sådana här affärsfördelar och gröna lösningar vi hoppas kunna skapa ännu mer av i koncernen, säger Niclas Ax, vice vd, Takrekond.

Solenergin handlas genom PPA-avtal
När Takrekond är klara med takarbetet ska Soltech Energy Solutions uppföra en solcellsanläggning på fastighetens tak åt det lokala energibolaget Nybro Energi, som sedan tidigare samarbetar med Soltech kring elhandelsavtal och finansieringskonceptet PPA (Power Purchase Agreement). Konceptet innebär att Nybro Energi kommer att äga, förvalta och driva anläggningen åt fastighetsägaren som enbart köper elen som produceras.

PPA-lösningar är ett elhandelskoncept som blir allt vanligare för fastighetsägare, både i länet och i resten av Sverige, i samband med storskaliga solenergiinstallationer. Avtalet innebär att Nybro Energi står för den initiala investeringen för anläggningen och eventuella driftkostnader vilket gör att fastighetsägaren får en direkt energikostnadsbesparing från dag ett när installationen driftsätts. Eurosteel binder enbart upp sig att köpa solelen som anläggningen kommer att generera.

– Det känns väldigt roligt att vi på allvar är i gång med vårt nya PPA-koncept tillsammans med Nybro Energi. Konceptet och installationen gör att fastighetsägaren minskar sin miljöpåverkan och drar nytta av solens strålar i sin verksamhet, utan att själv behöva tänka på installation eller drift av anläggningen. PPA-avtal för solenergi ser vi som framtidens elhandelskoncept i länet, säger Mathias Duveskog, regionansvarig, Soltech Energy Solutions.