26 september 2017

Stockholms Stad installerar SolTechs semitransparenta solceller som tak på K-märkt byggnad

SolTech Energy har sålt en solenergianläggning bestående av 70m2 SolTech ST (semitransparenta solceller) till Nordins Glas och Metall AB för installation på en K-märkt byggnad som Stockholms Stad äger i Slakthusområdet. Anläggningen beräknas producera ca 4 260 kWh per år och ordervärdet är drygt 300 000 kronor.

SolTech Energy har sedan 2016 ett exklusivt samarbetsavtal i Norden och Baltikum med Sapa Building Systems AB för byggnadsintegrerade solenergilösningar. Ett av Sapas varumärken är Wicona och detta är första ordern från en återförsäljare av Wiconas produkter. Förutsättningarna är optimala på detta tak som ligger i rakt söderläge. SolTech ST ger glastaket en permanent solavskärmning samtidigt som det producerar el.

VD Frederic Telander i en kommentar:          
Det stora värdet här är referensen snarare än ordervärdet och att denna installation visar att glastak kan producera el. Glastak och fönster kan med våra unika semitransparenta solceller även fungera som solskydd vilket också sänker behovet av klimatkyla. Vi tror på en mycket stor marknad när arkitekter, tekniska konsulter, byggare och fastighetsägare får upp ögonen för detta. Detta är bara början. 

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 september 2017 kl. 07:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 11,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com