16 november 2021

Soltechs nya solenergibolag storsatsar: ”Vi ska transformera Sveriges fastighetsbestånd”

Nu har tre solenergibolag i Soltechkoncernen gått samman. Det är Swede Energy, Merasol och Soltech Sales & Support som gemensamt bildar Soltech Energy Solutions. Syftet med fusionen är skapa ett starkt och rikstäckande solenergibolag som bryter ny mark och skapar framtidens smarta fastigheter. Christoffer Caesar, vd för bolaget, berättar om ambitionerna att bli branschledande i Sverige.

Tre av Soltechkoncernens renodlade solenergibolag har nu gått samman och bildat Soltech Energy Solutions som ska bli en drivande part i den gröna omställningen och ledande inom solenergibranschen mot B2B-marknaden i Sverige.

– Med Soltech Energy Solutions blir vi en ännu starkare samhällsbyggare. Sammanslagningen ger oss ökad styrka i arbetet att bli branschledande inom energilösningar med solenergi som plattform. Både genom storskaliga solenergilösningar som solparker och takplacerade anläggningar, men även genom tekniskt avancerade energilösningar som systembalansering och lagring. Den önskade positionen för att möta den ökade elektrifieringen och effektbristen återfinns tveklöst i skärningspunkten mellan solenergi och techlösningar och det är exakt där vi positionerar oss, säger Christoffer Caesar, vd på Soltech Energy Solutions.

Skapar framtidens smarta fastigheter
I takt med den snabbt ökande elektrifieringen av samhället, samtidigt som svenska företag lider av effektbrist och elpriserna skenar så växer behovet av smarta städer och smarta fastigheter som inte bara producerar grön energi utan även lagrar energin och optimerar användningen. Soltech Energy Solutions tar därför sikte på att transformera fastighetsbeståndet för att skapa lönsamma och intelligenta fastigheter som blir en naturlig del i ett klimatsmart samhälle.

–Vi skapar direkt samhällsnytta genom att transformera fastigheter från att vara traditionella fastigheter till att bli smarta energi-hubbar som tillsammans bildar den smarta staden. Detta ska vi göra genom att fortsatt erbjuda högkvalitativa solenergilösningar, men även genom att addera smart styrning och lagring av energin så att den används när den behövs som mest. På så vis ökar vi svenska företags konkurrenskraft och gör dem mindre känsliga för fluktuerande elpriser och skenande effektavgifter, säger Christoffer Caesar.

Tre prioriterade områden för Soltech Energy Solutions:

  • Storskaliga solenergilösningar
    Vi levererar både takplacerade solcellsanläggningar, solcellsfasader och även stora solparker på mark. Soltech Energy Solutions kommer under 2022 installera Sveriges största integrerade solcellsfasad samt Nordens största takplacerade solcellsanläggning.
  • Den smarta staden
    Vi behöver skapa smarta städer för att minska våra koldioxidutsläpp. Städer kan inte längre bara generera utsläpp, utan behöver även kompensera för sin egen klimatpåverkan. Genom att etablera mindre, lokala solcellsanläggningar och en pålitlig energilagrings- och laddinfrastruktur vill Soltech Energy Solutions skapa framtidens smarta städer där energin produceras, lagras och används decentraliserat där den behövs.
  • Den smarta fastigheten
    Att enbart etablera solenergianläggningar på fastigheters tak är att tänka för småskaligt. För att göra skillnad på riktigt måste vi bygga smartare fastigheter. Smarta lösningar för energilagring och styrning som optimerar energianvändningen är avgörande. Den intelligenta fastigheten kommer därefter att använda egenproducerad förnybar energi när behovet är som störst. Detta är både hållbart, lönsamt och framtidssäkert.