19 november 2021

Soltechs dotterbolag NP Gruppen får tak- och solenergiprojekt med ordervärde om ca 9 MSEK

Ett av Soltechkoncernens bolag inom takbranschen, NP Gruppen, har nu fått förtroendet av bostadsrättsföreningen Shaletten-Modisten i södra Stockholm. Avtalet gäller nya brandtäcktak men även montage av solceller på taket. Total entreprenadsumma uppgår till 9 MSEK och byggstart för projektet sker under första kvartalet 2022.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa bolag ska tillsammans skapa synergieffekter och bygga en stark koncern med gränsöverskridande kompetenser.

Nu har ett av koncernens bolag, takbolaget NP Gruppen med säte i södra Stockholm ingått ett nytt avtal med BRF:en Shaletten-Modisten i Fruängen, söder om Stockholm. Entreprenaden påbörjas under första kvartalet 2022 och ska sedan vara färdigställt under kvartal tre. Avtalet gäller både takläggning samt en solcellsanläggning på ett av husen.

– Jag är mycket stolt över förtroendet att få utföra det här projektet som både innehåller krav på högkvalitativ takläggning i kombination med en solcellslösning. Det passar oss perfekt och vi ser fram emot att sätta i gång, säger Patrik Pettersson, vd på NP Gruppen.

Garanti på täthet allt viktigare
Då NP Gruppen både lägger taket och installerar den ovanpåliggande solcellsanläggningen gäller garantier för takets täthet. Något som inte alltid är fallet vid solcellsinstallationer. Om taket läggs av en takfirma och solcellsanläggningen av ett annat företag och denne råkar skada det nylagda taket vid installationen av solcellerna gäller inte garantin. Att därför kunna utföra både takläggningen och solcellsinstallationen är enligt Patrik Pettersson en stor konkurrensfördel.

– Frågan om garantier kring takens täthet blir allt vanligare i takt med att antalet takplacerade solcellsinstallationer ökar. För oss är det därför en konkurrensfördel att kunna erbjuda garantier i samband med att vi utöver takläggning även uppför solcellsanläggningar. Vi märker även att det skapar trygghet för kunden att ha en och samma entreprenör som tar ansvar för hela projektet, från tak till solpanel, avslutar Patrik Pettersson.