27 oktober 2021

Soltechs dotterbolag Neabgruppen i el- och solenergiprojekt med ordervärde om ca 12 MSEK

Soltechkoncernens senaste förvärv inom elteknikbranschen, Neabgruppen, har nu ingått ett avtal med den norska byggkoncernen Betonmast. Avtalet rör elinstallationer i 85 lägenheter med tillhörande affärslokaler i det kommande området ”Kvarteret Hanna” i Burlöv. En av fastigheterna ska också få solceller på taket. Byggstart för projektet sker under vintern 2021/22.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa bolag ska tillsammans skapa synergieffekter och bygga en stark koncern med gränsöverskridande kompetens.

Nu har koncernens senaste förvärv, elteknikbolaget Neabgruppen med säte i bland annat södra Sverige, Stockholm och Norrköping ingått ett nytt avtal med den norska bygg- och anläggningskoncernen Betonmast. Avtalet gäller både elinstallationer i lägenheter och affärslokaler, en vårdcentralsdel samt en takplacerad solcellsanläggning på ett av husen.

– Jag är mycket stolt över att vi nu fått förtroendet att utföra det här prestigefyllda projektet. Betonmast är en strategiskt viktig partner för oss och en välrenommerad aktör, både i Norge men även i Sverige. Vi ser fram emot att tillsammans bidra till utvecklingen av ett område som verkligen kommer att andas framtid och hållbarhet, säger Pelle Norberg, koncernchef på Neabgruppen.

– Jag vill gratulera hela Neabgruppen till det här avtalet som inrymmer både elteknik och solenergi. Vår strategi att få både kompetens och affärsmöjligheter via förvärv av bolag inom elteknik-, tak- och fasadbranscherna visar sig återigen vara framgångsrik, säger Stefan Ölander, vd Soltech Energy.