30 juni 2021

Soltechgruppen tecknar en order i Kina som ger cirka 16,4 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med KunShan Chuho Spring Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,0 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 0,82 MSEK, eller cirka 16,4 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 5,6 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2021. Projektet når god lönsamhet utan subventioner och är beläget i Jiangsu provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi upplever en stark efterfrågan både från den privata och offentliga sektorn. Denna kund är en väletablerad japansk tillverkare av delar till bilindustrin som passar bra in i vår kundportfölj.