20 april 2023

Soltechbolaget Takorama i tak- och solenergiaffär för Peab

Ljungskilebaserade Takorama är ett av Soltechs takbolag som genom koncernens transformationsstrategi också erbjuder solenergilösningar i kombination med kärnverksamheten. Nu har Takorama fått ett uppdrag av Peab att installera solenergi och utföra takläggning på Volvo Truck Center i Göteborg. Projektets ordervärde uppgår till 7,4 MSEK och byggstarten sker under april 2023.

Peab bygger just nu projektet Volvo Truck Center i Bäckebol, Göteborg. Projektets första etapp förväntas vara färdigställt 2024 och andra etappen 2025 och innan dess kommer Takorama att lägga 7 700 kvadratmeter nytt tak och installera en 1 000 kvadratmeter stor solcellsanläggning på byggnaden.

Fastigheten i Bäckebol uppförs av Peab som starkt driver hållbarhetsfrågor i branschen. Då ambitionen har varit att skapa en hållbar fastighet var därför en takplacerad solcellsanläggning ett självklart val.

– Det känns mycket bra att bygga en anläggning där klimatsmarta val görs. Vi är också glada över att Takorama hjälper oss med både takläggning och installation av solcellsanläggningen som kommer att producera mängder av el till fastighetens verksamhet och laddstolpar, säger Johan Zahlbruckner på Peab.

Både takomläggning och solceller
Soltech förvärvar och utvecklar bolag inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Genom koncernens transformationsstrategi adderas därefter solenergi till bolagens kompetenser. Den nya ordern från Peab visar på Takoramas styrka i att kunna erbjuda både takläggning och solenergi.

– Detta är ett mycket intressant och viktigt projekt för oss och vi tackar Peab för förtroendet. Jag är stolt över mina medarbetare som gör den här kombinationen av affärer möjliga och att vi nu är ett takbolag som utöver takentreprenad också erbjuder högkvalitativa solenergitjänster, säger Michael Norrby, VD på Takorama.