10 november 2023

Soltechbolaget Takorama Elteknik i sol-, batteri- och takläggningsaffär för logistikfastighetsföretaget Catena

Nu har Soltechbolaget Takorama Elteknik vunnit en hybridaffär. Uppdraget innebär att bolaget ska hjälpa logistikfastighetsföretaget Catena med en takplacerad solcellsanläggning på 1 MW, energilager med effekten 1,5 MW, takomläggning samt tillhörande elteknikarbete. Uppdraget startar 2024 och ska utföras på en logistikfastighet i Borås.

Med över 30 års erfarenhet av olika taklösningar har det Ljungskile-baserade Soltechbolaget Takorama Elteknik gedigen branscherfarenhet. Bolaget har under de senaste åren även byggt upp en solenergi- och eltekniksavdelning i linje med Soltechs transformationsstrategi att addera solenergikompetens till kärnaffären. Något som har resulterat i att bolaget nu erbjuder helhetslösningar inom solenergi, energilagring, takläggning och elteknik.

Hybriduppdraget för Catena inrymmer takomläggning om ca 2 000 kvm och en ca 5 000 kvm stor solcellsanläggning som skall installeras av Takorama Elteknik. Bolaget har också gett Takorama Elteknik i uppdrag att projektera och installera ett energilager om 1,5 MW i anslutning till fastigheten för att initialt kunna aktivera stödtjänster för frekvensmarknaden. Upplägget kring batterianläggningen kommer att vara ett fristående system som installeras mot en ny elservis och ett nytt ställverk.

Långsiktigt finns också möjligheten att konvertera batteriinstallationen direkt mot fastigheten för att skapa ytterligare mervärde. Exempelvis inom peak shaving, vilket är en teknik som jämnar ut plötsliga toppar i elförbrukningen och begränsar belastningen på elnätet.

– Det känns otroligt roligt att få förtroendet av Catena att bistå med en hållbar helhetslösning. Den här typen av hybriduppdrag där vi tillsammans med våra kunder hittar ett helhetsupplägg är något vi utvecklat under en längre tid. Nu får vi ett kvitto på att vår breda kompetens är efterfrågad och skapar trygghet och enkelhet. Vi ser fram emot att bidra till en hållbar logistikfastighet som både drar nytta av solen och stöttar elnätet, säger Pierre Sahlin, Avdelningschef solenergi på Takorama Elteknik.

Utvecklar hållbara logistikfastigheter
Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som långsiktigt utvecklar och förvaltar logistikanläggningar i Skandinaviens storstadsregioner och fastighetsportföljen består i dag av drygt 130 fastigheter i Sverige och Danmark.

En viktig del av bolagets hållbarhetsarbete utgörs av arbetet för hållbara och energismarta fastigheter. Därför är gröna energilösningar som solceller och energilager växande områden för bolaget.

– Kombinationen av solceller och energilagring blir allt viktigare i utvecklingen av hållbara logistikfastigheter. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med Takorama Elteknik i samband med solcells- och batteriinstallationen till en av våra fastigheter i Borås. Även om solcellssatsningar i logistikfastighetsbranschen delvis fortfarande hämmas av regleringar står vi fast vid att fastighetssektorn har stor potential och att betydande energisatsningar är vägen framåt, säger Jonas Arvidsson, Regionchef på Catena.