3 april 2024

Soltechbolaget Sud Renovables i stort solenergiprojekt – solpaneler på fastigheter, mark och parkeringstak

Det spanska Soltechbolaget Sud Renovables installerar just nu en av sina största solenergiinstallationer hittills. Bolaget uppför just nu 22 300 kvm solpaneler och flertalet elbilsladdare åt förpackningsbolaget Saica i Katalonien. Den installerade effekten från solcellerna blir 4,7 MW och fördelas genom solpaneler på fastighetstaken, parkeringstaken och en markplacerad solpark. Installationerna väntas färdigställas i juni.

Solenergibolaget Sud Renovables blev en del av Soltechkoncernen under 2022. Bolaget med cirka 150 anställda är verksamt inom solenergi- och lagringslösningar. Projekten utgörs ofta av storskaliga solcellsfasader, takplacerade solcellsanläggningar, flytande installationer men även solenergi- och energilagringslösningar för privatpersoner och företag.

Bolaget installerar nu ett av sina största projekt hittills. Det är storskaliga solenergilösningar bestående av flera typer av installationer på och kring en logistikfastighet i Amposta i Katalonien.

Över 8 400 paneler och med en installerad effekt på 4,7 MW uppförs just nu på fastigheternas tak, i en direktansluten markbaserad solpark och på taken på fastighetens parkeringsplatser. Solpanelerna på parkeringstaken kommer att förse de anställdas elbilar med el genom laddpunkter som också installeras av bolaget.

– Sud Renovables är stolta över att få hjälpa Saica med flertalet innovativa installationer. I det här projektet utnyttjas ytorna maximalt för vi ska kunna installera så mycket solenergilösningar som möjligt. Lagerfastigheten kommer snart att till stor del drivas av solenergi och personalens elbilar kommer att laddas med hjälp av solens strålar, säger Alfred Puig, vd på Sud Renovables.

Solenergin på frammarsch i Spanien
Den spanska solenergimarknaden har i flera år varit en av Europas snabbast växande marknader. Utöver god solinstrålning skapar kombinationen av politiska lättnader och höga elpriser mycket goda förutsättningar för solenergiaktörer i landet. Den spanska regeringen siktar även på att öka andelen förnybar energi rejält de kommande åren och bara under 2023 ökade andelen solenergi i Spaniens energimix från 10,1 procent till 14,6 %. *

– Det känns både bra och viktigt att andelen solenergi i den spanska energimixen ökar. Vi som bolag står starkt rustade med kompetenser som möter efterfrågan på alla typer av installationer, oavsett om de utförs på tak, fasad, land eller på vatten, avslutar Alfred Puig.

* https://reglobal.org/outlook-for-solar-power-development-in-spain-france-and-greece/