15 september 2022

Soltechbolaget Soltech Energy Solutions tecknar nytt batteriavtal – ordervärde om 15 MSEK

Soltechbolaget Soltech Energy Solutions har skrivit avtal med en energiaktör i Sverige om en stor batterianläggning som kommer att bidra till att stabilisera elnätet genom frekvensreglering. Ordervärdet för avtalet uppgår till ca 15 MSEK.

Soltech Energy Solutions är Soltechkoncernens operativa bolag för produktutveckling och installation av avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar som takplacerade solcellsanläggningar och solparker. Nu har bolaget fått i uppdrag att uppföra en batterianläggning åt en annan energiaktör i Sverige. Detta blir en av de första hybridlösningarna där en större energianläggning kompletteras med ett batterisystem.

Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions, ser positivt på avtalet som kommer att bidra till balansering av det lokala elnätet.

– Att andelen förnybar energi ökar är väldigt positivt, men det är därför också viktigt att minska effektutmaningen som uppstår i omställningen av elsystemet till mer förnybar och väderberoende energiproduktion som sol- och vindkraft. Därför känns det mycket roligt att vi nu har tecknat ett nytt avtal för att leverera en storskalig batterilanläggning som möjliggör för vår kund att sälja frekvenstjänster åt Svenska kraftnät, något som både stabiliserar elnätet och genererar intäkter, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef Soltech Energy Solution.