17 augusti 2023

Soltechbolaget Provektors största solcellsanläggning ska installeras åt lantbruk

Nu har Soltechbolaget Provektor fått uppdraget att installera en drygt 5 200 kvm stor takplacerad solcellsanläggning åt Åkerholmen Lantbruk i Falköping där 750 mjölkkor producerar tiotusentals liter mjölk dagligen. Solpanelerna kommer att förse kostallarna med solel som ska driva mjölkmaskiner, fläktar och kylar för mjölken som produceras. Byggstart för installationen beräknas till september.

Provektor är Soltechkoncernens största bolag inom elteknik och har djup kompetens inom elinstallation och automation. Sedan de blev en del av koncernen har de även fördjupat sin solenergikompetens. Bolaget återfinns på 13 platser i Skaraborg, Skåne och Halland och har i dagsläget cirka 150 anställda.

Nu ska Provektor uppföra sin hittills största solenergiinstallation när Åkerholmen Lantbruk ska få en takplacerad solcellsanläggning på drygt 5 200 kvm. Lantbruket drivs av Morgan och Camilla Dahlberg och är hem åt 750 mjölkkor och ytterligare 1 150 ungdjur. Att valet av energilösning föll på solceller var enligt Morgan ett självklart val. Både sett till smart nyttjande av outnyttjade ytor men även gällande underhåll.

– Djurvälfärd och planering är a och o för oss. Jag vill ha en energilösning som inte tar min tid och kräver minimalt underhåll. Då vi behöver vår mark till bete och spannmål passar därför en takplacerad solcellsanläggning bra. Vi har dessutom stort förtroende för Provektor och det ska bli kul att få vår egen solenergilösning, säger Morgan Dahlberg, bonde.

Lantbruk med goda solenergiförutsättningar
Lantbruk har ofta goda förutsättningar för solceller med stora outnyttjade takytor. Men med mjölkmaskiner, kylar, fläktar, belysning och jordbruksmaskiner krävs också en trygg elförsöjning som möter upp mot den höga elförbrukningen. Något som Provektor nu fått förtroendet att hjälpa Åkerholmen Lantbruk med.

– Det här projektet är stort och spännande för oss. Åkerholmen har perfekta montage- och installationsförutsttningar med stora plåttak med passande lutning. Dessutom får vi arbeta i en vacker miljö och nu ser vi fram emot att se till att lantbruket kan dra nytta av solens strålar framöver, säger Johan Svensson, projektledare Provektor.