23 september 2022

Soltechbolaget NP Gruppen byggstartar 4 300 kvm solceller i södra Sverige

Soltech har en förvärvsstrategi där de förvärvade bolagen efter förvärv ska verka för att skapa affärsmöjligheter och för varandra. Något som nu visar sig när Trönninge El, som i maj förvärvades och blev en del av Provektor, har hjälpt Stockholmsbaserade NP Gruppen till ett antal nya solenergiprojekt i södra Sverige. Den sammanlagda solcellsytan för projekten utgör cirka 4 300 kvm och ordervärdet för projekten uppgår till drygt 13 MSEK.

Sedan NP Gruppen blev en del av koncernen har de transformerats till ett soltakbolag som även erbjuder solenergilösningar och har de senaste åren genomfört ett flertal solenergiprojekt.
Nu ska bolaget genomföra flera nya solenergiuppdrag i södra Sverige med hjälp av Trönninge El, som i maj blev en del av Soltechbolaget Provektor genom ett tillläggsförvärv.

Bland annat gäller uppdragen ett tiotal Malmö som ska få takplacerade solceller installerade. Fastigheterna ägs av ett stort allmännyttigt bostadsbolag. Husen som ska få solcellsanläggningar är hyreshus varav en av fastigheterna är ett studentboende. Marcus Juhlin, solenergiansvarig på NP Gruppen, berättar om vikten av samarbete och är nöjd med synergieffekterna som skapas i koncernen.

– Uppdragen är ett kvitto på att ensam inte är stark och Trönninge Els kontaktnät i södra Sverige har varit avgörande för de här affärerna. Det känns mycket motiverande och roligt att bolag inom koncernen kan öppna nya dörrar för varandra och komplettera varandras kompetenser i olika projekt. Nu ser vi fram emot att gemensamt utföra de här solcellsprojekten åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och bostadsbolag som tydligt insett fördelarna med egenproducerad solel, säger Marcus Juhlin, solenergiansvarig på NP Gruppen.