15 februari 2024

Soltechbolaget Fasadsystem installerar gyllene solcellsfasad i Solna

Två Soltechbolag har nu installerat och driftsatt en takplacerad solcellsanläggning och en guldskimrande solcellsfasad på Fastpartners kontorsfastighet i Solna. Soltech Energy Solutions har uppfört takanläggningen och Fasadsystem driftsätter nu solcellsfasaden. Tommie Standerth, vd på Fasadsystem, berättar mer om projektet och fördelarna med solcellsfasader.

Fastigheters skal behöver inte längre enbart ha en isolerande effekt. Med integrerade solceller i fasaden tar fastigheten tillvara på fler av solens strålar, samtidigt som den ges ett estetiskt tilltalande yttre.

En solcellsfasad är dessutom ett passande komplement till en takbelägen solcellsanläggning. Ett exempel på kombinationen takplacerade solpaneler och arkitektritad solcellsfasad går nu att finna på Fastpartners kontorsfastighet i Centrala Frösunda i Solna.

– Vi är stolta över att få projekterat och installerat en gyllene solcellsfasad åt Fastpartner. Fasaden ger fastigheten ett klimatskal som inte bara är estetiskt snyggt men som också genererar förnybar solel. Det känns även roligt att flera Soltechbolag har hjälpts åt att skapa en energiproducerande fastighet, säger Tommie Standerth, vd på Fasadsystem.

Både tak och fasad utnyttjas
Solcellsfasadens utformning är specialanpassad för att dels vända solpanelerna i bästa möjliga solläge, men även för att solpanelerna ska vara designmässigt anpassade till den övriga byggnaden. Framöver kommer nu fastighetens verksamhet få solel från både solcellsfasaden och den takplacerade solcellsanläggningen som Soltech Energy Solutions tidigare installerat.

– Den här fastigheten har nu blivit ett häftigt framtidsexempel som andra fastighetsägare och samhällsutvecklare bör snegla på. Om målet är att skapa en stadsbild i skärpunkten mellan design, hållbarhet och funktionalitet borde solcellsfasader vara en självklarhet för varje större byggnadsprojekt framöver, avslutar Tommie Standerth.

Foto: Roger Spetz, Gatun Arkitekter