1 augusti 2022

Soltechbolaget Essa Glas i stort fasad- och solcellsprojekt för Örebroporten Fastigheter AB – ordervärde om 23,6 MSEK

Örebrobaserade Essa Glas är ett av Soltechkoncernens fasadbolag och arbetar med olika typer av fasadentreprenad för kommersiella fastigheter. Bolaget har fått ett uppdrag av fastighetsbolaget Örebroporten Fastigheter AB om en fasadentreprenad på Stadsbyggnadshuset, där en del av fasaden utgörs av byggnadsintegrerade solceller. Hela fasaden väntas driftsättas under våren 2023 och ordervärdet uppgår till ca 23,6 MSEK.

Från och med nyåret 2022 är fasadbolaget Essa en del av Soltechkoncernen. Det örebrobaserade bolaget utför bland annat högkvalitativa exteriöra och interiöra glaslösningar samt solcellsfasader för kommersiella fastigheter.

Essa Glas ska utföra en helrenovering av en äldre fasad som nu kommer att omvandlas till en modern Curtain wall-fasad där en del av fasaden också får integrerade solceller i fasaden. Solcellerna är väl anpassade för att harmonisera med den övriga glasfasadens design. De byggnadsintegrerade fasadsolcellerna kommer att ha en installerad effekt på 110,96 kWp.

– Stadsbyggnadshuset i Örebro kommer att få en fin och modern fasad och vi är glada över förtroendet att få hjälpa till med en helrenovering. En del av fasaden blir dessutom en byggnadsintegrerad solcellsfasad som kommer att skapa grön solel åt fastighetsägaren vilket känns extra bra både idag och för framtiden, säger Ola Karlsson, vd på Essa Glas.

Ett hållbart kommunalt fastighetsbolag
Örebroporten är ett kommunalt fastighetsbolag som utvecklar hållbara miljöer i Örebro och förvaltar idag ytor om cirka 375 000 kvm. Bolaget arbetar aktivt med att förverkliga målen i kommunen som innebär att Örebro ska bestå av långsiktigt hållbara fastigheter. För att skapa hållbara fastigheter ur energi- och miljösynpunkt är solenergi ett prioriterat område.

– Örebroporten har en hög hållbarhetsambition med detta projekt. Solcellerna är en del av detta. Genom fasadbytet får Örebroporten en modern och tilltalande fasad som också skapar nytta för fastigheten, säger Mattias Waller, projektutvecklingschef, Örebroporten Fastigheter AB.