27 oktober 2022

Soltechbolaget E-Mobility i elbilsladdningsprojekt för Fiskarheden – sammanlagt 76 laddpunkter

E-Mobility är ett av de senaste förvärven inom Soltechkoncernen. Nu har bolaget färdigställt ett prestigeuppdrag när de hjälpt industriföretaget Fiskarhedens Trävaru AB att installera 76 laddpunkter i anslutning till deras sågverk i Fiskarheden. En investering som delvis finansierats av EU och som gör att sågverket nu kan erbjuda sina anställda smart elbilsladdning.

Borlänge-baserade E-Mobility erbjuder helhetslösningar inom projektering, installation och drift av stora elbilsladdningsstationer, tillhörande mjukvara för kundhantering och debitering, energilagring och även solceller. Bolaget har varit en del av Soltech sedan 1 september 2022 och har nu färdigställt en prestigeorder i Dalarna.

E-Mobility har hjälpt skogsexperten och sågverket Fiskarheden med elbilsladdning till sågverkets anställda och besökare. Varje elbilsladdare är dessutom utrustad med intelligent styrning av motorvärmaruttag.

– Den här ordern har varit ett stort projekt för oss och vi är tacksamma för förtroendet och för ett gott samarbete. Fiskarheden gör en strategisk framtidssatsning och kan nu erbjuda säkra och effektiva laddstolpar för anställda och besökare. Detta kommer även att bidra positivt till Fiskarheden som arbetsgivare i takt med att antalet elbilar fortsätter att öka och efterfrågan på elbilsladdning ökar, säger Martin Götesson, vd på E-Mobility.

Nödvändig service för framtidens arbetsgivare
Samhällets elektrifieras och bara under 2021 dubblerades antalet elbilar i Sverige. Detta var en bidragande anledning för skogsexperten att bygga upp egen laddinfrastruktur vid sitt sågverk i Fiskarheden, en satsning som delvis finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU. Magnus Larsson, vd på Fiskarheden ser dessutom att arbetsgivare som vill skapa attraktiva arbetsplatser framöver behöver kunna erbjuda smart laddinfrastruktur.

– Vi ser stora fördelar med att investera i vår egen laddinfrastruktur. Samhället elektrifieras och våra anställda kommer i högre utsträckning att köra elbil framöver och vi vill underlätta för dem att välja en miljövänlig bil. Den här satsningen stärker även oss som bolag då det kommer att bli en hygienfaktor och självklarhet för arbetsgivare och fastighetsägare att erbjuda laddningsmöjligheter i framtiden, säger Magnus Larsson, vd på Fiskarheden.