1 februari 2023

Soltechbolaget E-Mobility driftsätter en av Sveriges största privata laddstationer för ellastbilar i Göteborg

E-Mobility är Soltechkoncernens bolag med specialistkompetens inom storskaliga elbilsladdningsinstallationer. Nu har bolaget driftsatt det som är en av Sveriges största laddstationer med 15 laddplatser för lastbilar åt Göteborgs Lastbilscentral (GLC) i Göteborg. Teknikleverantör i projektet är finska Kempower och laddstationen har nu driftsatts.

Elektrifieringen av transportsektorn pågår för fullt i syfte att nå Sveriges klimatmål. Sektorn ska vara utsläppsfri senast 2045. För att antalet eldrivna transporter ska kunna öka i önskvärd takt krävs dock fler satsningar som stärker landets laddinfrastruktur.

Ett exempel på installationer som möter den ökade efterfrågan på laddlösningar är laddstationen som nu driftsätts i Göteborg. Det är det Borlängebaserade Soltechbolaget E-Mobility som projekterat och driftsatt laddstationen, som färdigställd är en av landets största. Martin Götesson, vd på bolaget, kommenterar arbetet.

– Det känns fantastiskt att vi kommit i mål med det här projektet åt GLC som satsar stort på laddinfrastruktur. Att vi samarbetar med Kempower känns också roligt då de bistår med en teknisk lösning som både är kraftfull och intelligent vilket den här typen av storskaliga laddstationer kräver, säger Martin Götesson, vd på E-Mobility.  

Snabbladdning dygnet runt
Den högeffektiva laddstationen har 15 laddplatser där hårdvaran levererats av laddningsbolaget Kempower. Samtliga laddplatser har kraft för snabbladdning och kan totalt hantera 1500 ampere och 1 megawatt, vilket motsvarar elförbrukningen hos cirka 100 villor. Laddparken kommer att vara tillgänglig för GLC:s delägare och chaufförer dagtid som nattetid.

– Vi är väldigt glada över förtroendet från E-Mobility som är en mycket kompetent aktör inom laddteknikområdet. Laddstationen sätter fingret på vilken styrka det finns i det nordiska samarbetet och vi är övertygade om att våra produkter kommer att möta GLC:s laddningsbehov väl. Vi ser att elektrifieringen av tung trafik kommer att utvecklas snabbt under de närmaste åren. Därför är projekt som detta viktiga uppdrag för oss, säger Tomi Ristimäki, vd på Kempower.

– Med målet att reducera CO2-utsläpp och på samma gång underlätta för våra delägare att ställa om till en elektrifierad fordonsflotta känns det väldigt bra att laddplatserna nu driftsätts. Vi till tacka E-Mobility och Kempower för ett väl fungerande samarbete och välkomnar nu våra delägare, chaufförer och samarbetspartners till vår nya laddpark, säger Martin Salenius, vd på GLC.