13 juni 2022

Soltechbolagen Rams El och Soltech Energy Solutions i flera solcellsprojekt för Joab – ordervärde om 9 MSEK

Nu ska två Soltechbolag hjälpa ett produktbolag inom transportbranschen med solenergiinstallationer. Det är Rams El och Soltech Energy Solutions som på uppdrag av Joab AB i Göteborg ska installera solceller på flera av produktbolagets fastigheter. Installationerna beräknas driftsättas i december 2022 och ordervärdet uppgår till 9 MSEK.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi där förvärven inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna tillsammans skapar synergieffekter och affärsmöjligheter för varandra. Nu har två Soltechbolag gemensamt fått i uppdrag att installera solceller på fem av Joab:s industrifastigheter i Göteborg. Det är det Göteborgsbaserade dotterbolaget Rams El samt Soltech Energy Solutions som tillsammans ska utföra uppdraget.

– Det känns mycket bra att vi kan hjälpa Joab med sin hållbarhetssatsning. Tillsammans med vårt systerbolag Soltech Energy Solutions ska vi se till att deras industrifastigheter kommer att få solceller på taken som kommer att bidra med mängder av grön el till deras produktion, säger Per-Arne Olausson, projektledare på Rams El.

Ett påbyggnadsbolag med höga hållbarhetsambitioner
Joab är en ledande koncern inom påbyggnadsbranschen för lastbilar i Norden och tillverkar och utvecklar hydrauliskt styrda lastbilspåbyggnader så som lastväxlare och liftdumpers. Joab finns på ett flertal orter i Sverige och har sitt huvudkontor i Göteborg. Bolaget har högt satta miljömål och arbetar aktivt med att strömlinjeforma sina processer för att minska sin energiförbrukning. Solcellsinstallationerna blir nu deras senaste hållbarhetssatsning.

– Vi har i våra miljömål att minska vår energianvändning och minimera vår klimatpåverkan. Som ett steg i detta installerar vi nu bland annat solceller på flera av våra anläggningar. Vi har valt Soltech och Rams El som samarbetspartner i detta projekt då vi har erfarenhet och goda referenser av dem sedan tidigare, säger Peter Olsson, vd på Joab.