24 oktober 2022

Soltech uppför solcellsanläggning åt Öresundskraft i Bjuvs livsmedelskluster

Soltechbolaget Soltech Energy Solutions har skrivit avtal med energibolaget Öresundskraft om en takplacerad solcellsanläggning på en logistikfastighet i Bjuvs logistik- och livsmedelscentrum. Solcellsinstallationen kommer att mäta cirka 9 400 kvadratmeter och bestå av hela 3 624 solpaneler. Fastigheten ägs av Foodhills Fastigheter och det tyska matkasseföretaget Hellofresh kommer att bedriva verksamhet i lokalerna. Solcellsanläggningen väntas driftsättas våren 2023.

Soltechbolaget Soltech Energy Solutions har en gedigen erfarenhet av storskaliga solenergilösningar på både tak och mark. Nu har bolaget fått i uppdrag att uppföra en takplacerad solcellsanläggning åt det kommunala energibolaget Öresundskraft som Foodhills Fastigheter sedan kommer att äga. Färdigställd kommer solcellerna att ha en installerad effekt om 1 975 kWp och kommer att stå för en elproduktion som täcker 30 procent av fastighetens elbehov.

Installationen ska uppföras på Foodhills Fastigheters nyproducerade logistikfastighet i hjärtat av det nybildade livsmedelsklustret i Bjuv, som har fått nytt liv efter att Findus lade ned sin ärtproduktion i området 2016. Området är nu återigen en aktiv logistik- och livsmedelshub, men möter som många andra verksamheter i södra Sverige utmaningar såsom höga elpriser. En problematik där en av lösningarna är egenproducerad solenergi.

– Det känns fantastiskt roligt att vi får vara med och bidra till energiförsörjningen i ett område som andas framtid, hållbarhet och som fyller en viktig funktion för vår livsmedelsförsörjning. Därför känns det här uppdraget extra motiverande och vår partner Öresundskraft gör här en viktig insats för områdets framtida elförsörjning, säger André Nylén, Key Account Manager på Soltech Energy Solutions.

Livsmedelsproduktion som drivs av solenergi
Sedan Foodhills började rusta upp området 2018 huserar över 30 företag i området som kallas för en hub för framtidens cirkulära livsmedelsproduktion. Genom att installera takplacerade solceller om nära en hektar hjälper Öresundskraft fastighetsägaren att bli mindre beroende av fluktuerande elpriser och i slutändan bidra till att Hellofresh verksamhet delvis drivs med hjälp av solens strålar.

– Förnybar energi är ett självklart val för oss och detta är en viktig del i vårt uppdrag att bidra till en hållbar energiförsörjning. Livsmedelsklustret i Bjuv är ett mycket spännande område och vi ser fram emot att den här solcellsanläggningen tas i bruk. Tillsammans med Soltech gjuter vi samman våra kompetenser för att driva på den gröna omställningen och vi känner verkligen att vi har kraft att förändra, säger Sara Norman, affärsutvecklare sol-, ladd- och lagring på Öresundskraft.