17 februari 2022

Soltech uppför en 10 hektar stor solpark åt Åbro Bryggeri i Vimmerby – ordervärde om 40 MSEK

Sveriges största solpark ansluten till enbart en industri. Det ska Soltech Energys dotterbolag, Soltech Energy Solutions, uppföra åt Åbro Bryggeri i Vimmerby. Solparken kommer att täcka en yta om 10 hektar och kommer att bidra till att Åbro Bryggeri blir helt självförsörjande på solel. Parken planeras driftsättas under senare delen av 2022.

Soltech Energy Solutions är ett rikstäckande solenergibolag i Soltechkoncernen som hjälper fastighetsägare, industrier och markägare med storskaliga solenergilösningar. Nu ska bolaget uppföra det som blir Sverige största industrianslutna solpark i Vimmerby åt Åbro Bryggeri.

Åbro Solpark kommer att uppföras i nära anslutning till bryggeriet och ska omfatta en yta om cirka 100 000 kvadratmeter. Solelen som parken producerar kommer att användas direkt av bryggeriet och denna klimatinvestering kommer göra dem helt självförsörjande.

– Åbro Bryggeri gör nu extraordinär solenergisatsning med en 100 000 kvadratmeter stor solpark som uppförs precis intill bryggeriet. Det är ett anrikt familjeföretag med imponerande hållbarhetsambitioner och vi är väldigt glada över att återigen få förtroendet att hjälpa dem med storskaliga solenergiinstallationer, säger Rickard Lantz, Affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions.

Drygt 14 fotbollsplaner till ytan
Sedan 2018 har bryggeriet också haft en takplacerad solenergianläggning på 3 500 kvm som täckt cirka 5 procent av verksamhetens årliga energibehov, också den uppförd av Soltech. Nu när Åbro Solpark ska byggas kommer solenergin från både taket och solparken med råge att täcka bryggeriets energibehov. Åbro Solpark blir nämligen 10 hektar stor, vilket motsvarar drygt 14 fullstora fotbollsplaner och kommer leverera över 8 000 000 kWh till Åbros produktion.

– Hållbarhetsarbetet finns med oss i allt vi gör på Åbro Bryggeri. Att investera i en solcellspark som möjliggör att vi kommer bli helt självförsörjande på solel och samtidigt minska vårt klimatavtryck ytterligare är ett naturligt steg för oss i det arbetet. Vi vill tacka Soltech för ett gott samarbete, säger Henrik Dunge, VD på Åbro Bryggeri.