14 september 2022

Soltech uppför batteripark åt Varberg Energi – investering på uppemot 100 MSEK

Soltechbolaget Soltech Energy Solutions har skrivit avtal med det kommunala energibolaget Varberg Energi om en stor batteripark i Varberg som kommer att bidra till att stabilisera elnätet och optimera effektuttaget. I projektet samarbetar bolaget även med systerbolaget Neabgruppen som kommer att utföra elinstallationsarbetet. Den totala investeringen för batteriparken uppgår till uppemot 100 MSEK.

Soltech Energy Solutions är Soltechkoncernens operativa bolag för produktutveckling och installation av avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar. Nu har bolaget fått i uppdrag att uppföra det som blir ett av landets största batterilager åt Varberg Energi.

Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions, berättar mer om vikten av att både kunna erbjuda förnyelsebar elproduktion genom solenergi som ett svar på klimatutmaningen och storskaliga batterilager som optimerar effektuttaget och erbjuder flexibilitetstjänster för att stabilisera elnätet.

– Energilager i form av batterier blir ett viktigt komplement till elsystemet när alltmer förnybar elproduktion byggs i landet. Det här möjliggör att vi kan bygga ännu mer väderberoende kraft, såsom vind- och solenergi, som ofta är en utmaning för nätägarna eftersom de inte erbjuder stödtjänster som de planerbara produktionsanläggningarna normalt erbjuder. Med den här tekniken kan Varberg Energi vara en del av lösningen genom att erbjuda frekvensstabiliseringstjänster till Svenska kraftnät. En ökad mängd solenergi är som känt bra för miljön, men våra techlösningar bidrar också med stabilisering och frekvensreglering för att framtidens elnät ska kunna hantera ännu mer förnybar elproduktion, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solution.

Storskalig energilagring som stöttar elnätet
För att kunna accelerera utbyggnaden av förnybara energislag som solenergi och vindkraft, som är intermittenta energislag, är smarta och storskaliga energilösningar för att stabilisera elnätet nödvändiga.

Därför kommer Varberg Energis batteripark att vara ansluten till frekvensmarknaden och sälja stödtjänster i syfte att stabilisera elnätet och optimera effektuttaget. Energilager som detta bidrar till att skapa balans mellan produktion och förbrukning som blir allt viktigare när mängden förnybar elproduktion växer i takt med att elbehovet i samhället ökar.

– Det känns väldigt roligt att investera i ett stort batterilager. Framtidens energisystem behöver den här typen av lösningar för att kunna ta emot en ökande andel förnybar el från väderberoende energiproduktion såsom vind och sol. Det här ligger helt i linje med vår positionering mot ett mer flexibelt nyttjande av elsystemet och vi ser fram emot att få batteriet på plats, säger Hans Ljungström, vice vd på Varberg Energi.