21 oktober 2021

Soltech och Skanska utvecklar netto-nollenergibostäder i Öjersjö Hagar

Nu sker byggstarten för netto-nollenergihemmen i Öjersjö Hagar, strax utanför Göteborg. Det är Soltech Energy Solutions och Skanska som ska uppföra 47 bostäder i området med ett extra stort fokus på klimatsmarta lösningar. Med en minskning av CO2 i material och byggprocess samt med solcellerna på taken blir flera av husen dessutom klimatneutrala.

Soltech Energy Solutions och Skanska har nu inlett byggnationen för det som blir Öjersjö Hagar, i Partille kommun. Bostadsområdet uppförs med extra hög miljöprestanda vilket gör husen till netto-nollenergibostäder*. Flera av husen blir till och med helt klimatneutrala genom minimering av CO2 i material, i byggnationen samt kompensatoriska åtgärder som att använda förnybar energi och biokol. Soltech Energy bidrar till projektet genom att installera solcellsanläggningar på samtliga hus.

– Det känns väldigt roligt att utveckla det här området tillsammans med Skanska. Det är en samhällsbyggare som verkligen tar ansvar, både idag och för framtiden, vilket går helt i linje med våra egna ambitioner. Solenergi är en viktig komponent på resan mot en klimatneutral framtid och det känns mycket bra att våra solenergiinstallationer bidrar till netto-nollenergihemmen i Öjersjö, säger Rickard Viklund, regionansvarig säljare på Soltech Energy Solutions.

Flertalet lösningar för maximal klimatkompensation
De klimatneutrala parhusen som byggs i trä får utöver solcellsinstallationer på taken även klimatförbättrad betong i grundplattan som har ett lägre klimatavtryck än vanlig betong. Grundplattan isoleras med återvunnen cellplast och husens väggar får glasulls-isolering. Husen designas också så att de blir så energieffektiva som möjligt i vardagen och den gröna elen som inte används i hushållet säljs tillbaka till elnätet. Något som gynnar både de boendes ekonomi och kompenserar för de utsläpp som oundvikligen uppstår under byggprocesser.

– 2017 tog vi beslutet att alla våra nya hem skulle vara Svanenmärkta och sedan dess har vi höjt ambitionen ytterligare. Redan 2030 ska alla nya hem från Skanska vara klimatneutrala i hela värdekedjan och våra netto-nollenergihem är ett steg på den resan. Varenda val har betydelse för att nå klimatneutralitet. Allt från val av byggmaterial till produktionsmetoder och slutligen hur underhåll och drift ska skötas. Där ser vi att solenergilösningar och energieffektivisering är två nycklar för att lyckas. Öjersjö Hagar blir ett utmärkt exempel för hur vi kan utveckla klimatneutrala bostadsområden, säger Sophie Edenfelt, projektutvecklare på Skanska.

*Netto-nollenergi innebär att fastigheten tillför lika mycket ny förnybar energi som den behöver för värme, kyla, varmvatten samt fastighetsel på årsbasis.