28 juni 2021

Soltech levererar solenergi för 6,5 MSEK till Bostadsbolaget i Göteborg

Åtta hus i Norra Biskopsgården ska nu få solceller på taken. Det står klart sedan Soltech Energys dotterbolag NP Gruppen och en av Sveriges största kommunala hyresvärdar, Bostadsbolaget, skrivit ett avtal om en stor solcellssatsning i stadsdelen.

Solenergikoncernen Soltech har en transformationsstrategi som innebär att traditionella tak- fasad- och elföretag som förvärvas ska börja sälja solenergi. En strategi som bär frukt. Nu har Soltechs dotterbolag NP Gruppen nämligen skrivit under ett solcellsavtal med Bostadsbolaget, ett allmännyttigt bostadsföretag i Göteborg. Avtalet omfattar att NP Gruppen ska bygga solcellsanläggningar på åtta av Bostadsbolagets fastigheter i Norra Biskopsgården. Byggstart för anläggningarna är efter sommaren, och solcellsanläggningarna väntas stå klara senare i år.

– Det är med stolthet vi kan konstatera att det här projektet går från ritbord till verklighet. Detta innebär att hela åtta bostadshus får solceller på taket, vilket känns extra roligt då vi verkligen integrerar solenergin i människors vardag. Bostadsbolagets ambitiösa hållbarhetsmål och vår solenergi blir nu en perfect match och vi ser fram emot att göra Norra Biskopsgården lite grönare tillsammans, säger Marcus Juhlin, Solenergiansvarig på NP Gruppen.

Ferroamp hjälper till att balansera energin
Utöver solcellerna kommer även ett Ferroamp-system att installeras. Detta för att jämna ut effekttoppar samt för att göra det enklare för fastigheterna att behålla elen utan att exportera den. Oskar Scheiene, Energichef på Bostadsbolaget, ser med stor tillförsikt på den kommande solcellssatsningen i stadsdelen.

– Vi är glada över att vi nu landat i vårt hittills största solcellsprojekt som startar redan efter sommaren. Detta är en satsning som är helt i linje med våra ägardirektiv för att minska Bostadsbolagets klimatavtryck och öka vår andel av förnyelsebar energi. Det är också en satsning som passar väl in i en stadsbild och miljö där vi obegränsat vill lyfta fram hållbarhet på alla sätt. Vi ser fram emot att samarbeta med NP Gruppen för att solens strålar ska bli till grön energi i människors bostäder i Norra Biskopsgården, säger Oskar Scheiene, Energichef på Bostadsbolaget.