27 september 2021

Soltech installerar solcellsfasad på höghus i Göteborg med ordervärde om 4,2 MSEK

Nu ska Soltech Energys dotterbolag, Merasol och Fasadsystem, installera en stor solcellsfasad på ett höghus i Göteborg. Projektet är en omläggning där den tidigare fasaden behövde renoveras och optimeras. Solcellsfasaden väntas driftsättas i slutet av 2021 och ordervärdet uppgår till 4,2 MSEK.

Soltechs dotterbolag Merasol och Fasadsystem har en gedigen erfarenhet av att förbereda för, och installera, gröna energilösningar. Nu återinstallerar de båda bolagen en stor solcellsfasad på ett höghus i Göteborg åt Tuve Bygg, där den tidigare installationen inte varit optimal ur en effektsynpunkt.

– Det här projektet är mycket roligt för Merasol. Vi får hjälpa kunden att effektivisera sin redan befintliga solcellsfasad och öka installationens prestanda. Detta är ett tydligt exempel på synergieffekter inom koncernen, där vi tillsammans med vårt systerbolag gemensamt ser till att kundens solenergilösning nu blir monterad och installerad på ett nytt sätt och nu håller för många års solelleveranser framöver, säger Stefan Jennefalk, försäljningschef på Merasol.

Montage av Fasadsystem och solenergi av Merasol
Solcellsfasadens montagesystem monteras av Fasadsystem, och Merasol projekterar och monterar sedan solpanelerna. Samtliga solpaneler som monteras upp återanvänds från den tidigare fasaden, vilket gör att inga nya paneler behöver produceras.

– För Fasadsystem är det här ett mycket spännande uppdrag ur flera aspekter. Dels får vi hjälpa till att uppgradera en redan befintlig installation, dels gör vi det genom att återanvända solpanelerna vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Med vår nya lösning behöver kunden inte investera i nya paneler utan vi plockar ner befintligt material och återmonterar sedan installationen på ett sätt som gagnar både kundens plånbok och miljön, säger Daniel Christiansen, projektledare på Fasadsystem.

– Det känns mycket roligt att jobba med en koncern som förstår vikten av kvalité och som liksom vi tänker cirkulärt. Vi ser fram emot att gemensamt kunna hjälpa kunden att få en nyinstallerad solcellsfasad som är monterad för att klara både väder och vind och samtidigt producera mängder av grön energi till fastigheten, säger Shirwan Amin, platschef på Tuve Bygg.