13 mars 2024

Soltech i storskaligt batteriparksprojekt på 12 MWh för energibolaget Falu Energi & Vatten

Nu har Soltechbolaget Soltech Energy Solutions tecknat ett nytt batteriavtal med ett ordervärde om ca 60–70 MSEK. Bolaget ska bistå energibolaget Falu Energi & Vatten AB med projektering och installation av en batteripark om 12 MWh. Batterilagret kommer att uppföras i Falun och blir Soltechs största batteriinstallation i länet. Installationen väntas driftsättas i november 2024.

Soltech Energy Solutions är ett av Soltechkoncernens bolag som är verksamma inom techlösningar som avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar. Nu har bolaget fått i uppdrag att uppföra ytterligare en stor batteripark. Installationen ska uppföras i Falun och åt det kommunala energibolaget Falu Energi & Vatten.

– Det känns mycket roligt att få hjälpa Falu Energi & Vatten med en techlösning som kommer att bidra med nödvändig frekvensreglering och stabilisering. Batteriparker som denna är en framtidssatsning som kommer att skapa stort värde framöver. Både för energibolaget men också för det regionala elnätet, säger Zen Dinha, affärsingenjör på Soltech Energy Solutions.

Kraftigt växande behov
De senaste åren har Soltech Energy Solutions etablerat sig som marknadsledande inom storskaliga batteriparker. Ett område som blir ett allt viktigare inslag i den gröna omställningen för att bibehålla den viktiga balansen mellan elproduktion och elförbrukning. Bolagets batteriavdelning har bland annat hjälpt andra solenergibolag, kommunala energibolag och aktörer inom transportsektorn med projektering och installation av energilager samt efterföljande driftunderhåll och service.

– Andelen förnybar el ökar i landet vilket är mycket positivt. Men med utbredningen av icke planerbar elproduktion tilltar också behovet av stabiliserande stödtjänster som batterier. Vi ser därför att marknaden för storskaliga batteriparker kommer att växa ytterligare. Inte minst i kombination med, och komplement till, redan etablerade solenergianläggningar, säger Zen Dinha.

Soltech Energy Solutions har bland annat projekterat och installerat följande batteriparker:

  • 14 MWh för Varberg Energi 
  • 2 MWh för Alight 
  • 4 MWh för Tekniska verken 
  • 2 MWh för Falkenklev Logistik 
  • 12 MWh för Nybro Energi