1 december 2023

Soltech i nytt solenergiuppdrag för Logicenters – ska installera 18 600 kvm takplacerade solceller

Nu ska Soltechbolaget Soltech Energy Solutions hjälpa logistikfastighetsaktören Logicenters med en storskalig solcellsanläggning på en logistikfastighet i Hyllinge. Solcellsinstallationen kommer att producera el motsvarande den årliga hushållselförbrukningen hos cirka 500 villor och täcka en yta om drygt 18 600 kvm. Byggstart sker under Q2 2024.

Soltech Energy Solutions är verksamma inom storskaliga solenergilösningar och techlösningar som batterilagring för fastighetsägare, markägare och större energiaktörer. Bolaget har över 30 års erfarenhet av att skapa lönsam och hållbar elproduktion för kommersiella fastigheter, inte minst inom det växande segmentet logistikfastigheter.

Soltech har sedan tidigare ett solenergisamarbete med Logicenters och har installerat ett flertal solcellsanläggningar på deras fastigheter i bland annat Stockholm, Jönköping och Borås. Nu har parterna skrivit ett nytt avtal om en takplacerad solcellsanläggning på det som ska bli Frigoscandias nya fryslager i Hyllinge. Med en installerad effekt om 3,5 MW kommer solcellerna årligen producera lika mycket som den årliga hushållselförbrukningen hos cirka 500 villor.

– Det känns mycket glädjande att vi får fortsatt förtroende av Logicenters vilket nu resulterar i ytterligare en storskalig solcellsanläggning. Det är en logistikfastighetsägare med högt ställda hållbarhetsambitioner och som ser solenergilösningar som denna som ett självklart val, säger Elin Höglund, kommersiell chef på Soltech Energy Solutions.

– Det är roligt att vi, tillsammans med Soltech och Frigoscandia kommit i mål med byggnation av ytterligare en stor solcellsanläggning. Skåne är det område i Europa med lägst elproduktion i förhållande till förbrukning, så extra viktigt att vi kan vara med och stötta elnätet i det här området – då fastigheten inrymmer ett kyllager kommer i princip all el användas direkt i byggnaden, säger Jon Malmsten, solenergiansvarig på Logicenters.

*hushållselförbrukning beräknad på 5 000 kWh/år.