6 mars 2023

Soltech gör nytt tilläggsförvärv – Arvika Elinstallationer blir del av Din Takläggare i Arvika

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 3 mars gjort ett tilläggsförvärv och förvärvat 100 procent av aktierna i elteknikbolaget Arvika Elinstallationer. Det förvärvade bolaget blir en del av Soltechs helägda dotterbolaget Din Takläggare i Arvika från den 3 april. Förvärvet stärker Din Takläggares kompetens inom elteknik och solenergiinstallationer. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Soltech förvärvar och utvecklar bolag inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Ett sätt att utveckla koncernens bolag är genom strategiska satsningar på tilläggsförvärv för att stärka bolagens kompetens och konkurrenskraft.

Nu har ett nytt tilläggsförvärv genomförts när elteknikbolaget Arvika Elinstallationer blir en del av Soltechbolaget Din Takläggare i Arvika. Det blir det andra tilläggsförvärvet för takbolaget efter att solenergibolaget Solexperterna förvärvats till Din Takläggare i april 2022. Ett förvärv som har accelererat deras transformation till att bli ett soltakbolag.

Din Takläggare befinner sig på en kraftig tillväxtresa och har ökat omsättningen från 33,5 MSEK 2020 när bolaget förvärvades av Soltech till att 2023 sikta på att nå 50 MSEK. Bolagets ökning inom solenergitjänster gör det här tilläggsförvärvet extra värdefullt då bristen på kompetenta elektriker i landet är stor.

– Din Takläggare har haft imponerande ambitioner sedan sin start i koncernen och har framgångsrikt transformerats till att bli ett soltakbolag. Nu hjälper vi dem ytterligare på sin resa mot solen genom att göra ett tilläggsförvärv av ett skickligt elteknikbolag med stark lokal förankring och som kommer att stärka deras solenergierbjudande ytterligare, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Takbolagets solenergisatning tar ytterligare fart
Arvika Elinstallationer är en väletablerad aktör i regionen och deras historia sträcker sig ända bak till 1978. De har tidigare haft ett nära samarbete med Din Takläggare och blir nu ett helägt dotterbolag till soltakbolaget vilket innebär att varumärket Arvika Elinstallationer kommer att leva kvar.

– Vi är mycket glada över att Soltech hjälper oss med den här satsningen. Arvika Elinstallationer är ett starkt lokalt bolag och vi har redan ett gott samarbete. Det känns väldigt roligt att vi skapar en liten koncern i koncernen här i Arvika som erbjuder helhetskompetens inom tak, sol och nu även elteknik, säger Håkan Wennberg, vd på Din Takläggare.