4 september 2023

Soltech genomför tilläggsförvärv – Icopal Entreprenad i Helsingborg blir del av Takrekond

Soltechbolaget Takrekond genomför nu sitt första tilläggsförvärv. Det är Icopal Entreprenad i Helsinborg med ca 10 anställda som, blir en del av Takrekond från och med 1 september. Detta innebär att Takrekond nu breddar verksamheten geografiskt och får en ny filial, Takrekond i Helsingborg, som kommer att verka inom storskalig takentreprenad samt solenergilösningar likt Takrekonds befintliga verksamheter i Växjö och Kalmar.

Soltech Energy förvärvar och utvecklar bolag inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Koncernen gör även olika typer tilläggsförvärv för att utveckla, stärka och skapa nya möjligheter för befintliga dotterbolag.

Det är takentreprenadföretaget Icopal Entreprenads filial i Helsingborg med ca 10 anställda och en stabil ekonomisk plattform som genom ett inkråmsförvärv nu blir en del av dotterbolaget Takrekond. Förvärvet av Icopal i Helsingborg blir startskottet för Takrekonds strategiska expansion till Skåne.

– Det här är ett perfekt sätt att ytterligare utveckla bolaget och hjälpa Nisse Jansson och hans team på Takrekond att expandera sin verksamhet till Skåne. Vi förvärvar en framgångsrik verksamhet från Icopal i Helsingborg som utöver takentreprenad också kommer att transformeras till att erbjuda solenergitjänster i linje med Takrekonds övergripande strategi. Jag vill varmt välkomna de nya medarbetarna som nu kommer att bilda Takrekond i Helsinborg, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Icopal Entreprenad AB är ett takentreprenadbolag med verksamhet i södra Sverige. Bolaget är en del av BMI Group som är Europas största tillverkare av låglutande- och branta tak. Nu avyttras ett av bolagets nio lokalkontor när Helsingborgsfilialen blir en del av Soltechkoncernen.