26 augusti 2021

Soltech fusionerar dotterbolag och stärker koncerngemensam expertis inom solenergi

Soltech Energy Sweden AB (publ) har fattat beslut om att fusionera verksamheterna i tre helägda dotterbolag, för att skapa en större och starkare koncerngemensam kärna av kompetens och resurser inom solenergi. Sammanslagningen består i att MeraSol AB fusioneras in i Swede Energy Power Solutions AB, samt att merparten av verksamheten i Soltech Sales & Support AB går upp i Swede Energy. Bolaget Swede Energy kommer preliminärt att ges det nya namnet Soltech Energy Solutions AB.

Vid sidan om att Soltech Energy Solutions blir en av Sveriges ledande leverantörer av solenergi till företagsmarknaden, så kommer det nya sammanslagna bolaget att väsentligt stärka den koncerngemensamma supportfunktion som erbjuds alla dotterbolag. Övriga bolag i Soltechkoncernen kommer efter sammanslagningen att kunna erhålla än bättre support inom solenergi. Något som kraftigt ökar koncernens möjligheter att möta den snabbt växande efterfrågan på solenergisinstallationer som märks i alla delar av landet där Soltechkoncernen är etablerade.

Beslutet om sammanslagning fattades i början av juli månad, och arbetet med fusion och verksamhetsövergångar pågår för fullt. Ansökan om namnändring är under handläggning hos Bolagsverket. Preliminärt datum för sammanslagningens verkställande är 1a oktober 2021 och Swede Energys vd Christoffer Caesar kommer att fortsätta som vd.

– Att slå ihop verksamheten i tre av våra största helägda solbolag är ett beslut som grundar sig främst i att få ut synergieffekter men även i den övriga koncernens kraftigt växande behov av branschledande expertis och resurser inom solenergi. Vår transformativa förvärvsstrategi har fallit så väl ut vilket innebär att våra tak- fasad- och elbolag nu får mycket förfrågningar om att leverera solenergi över hela landet och då är det viktigt att ha ett starkt nationellt solbolag i koncernen som kan hjälpa till med transformationen, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

– Genom att vi fusionerar verksamheten i koncernens tre största renodlade solbolag, så bygger vi ett riktigt starkt solenergibolag. Det ger oss kraft att fortsätta att ta stora och tekniskt komplexa affärer över hela landet, och samtidigt genom våra systerbolag erbjuda solenergin som en helt integrerad del i koncernens tak- fasad- och elbolags erbjudande till marknaden, säger Christoffer Caesar, vd på nuvarande Swede Energy Power Solutions AB.

– Inom Soltech har vi länge haft ledande kompetens och resurser inom solenergiinstallationer i många delar av landet. Genom att nu samla mycket av denna kapacitet i ett och samma bolag kan vi optimera både externa och interna processer och system, på ett sätt som säkerställer att vi även fortsättningsvis kan vara den drivande innovativa aktören inom svensk solenergi, säger Johan Seeman, vd på MeraSol AB.

– Koncernen har snabbt vuxit till ca 400 medarbetare, av vilka ett 70-tal arbetar i något av de tre bolag som slås ihop. För mina medarbetare innebär detta ett ännu tightare samarbete, snabbare beslutsvägar och mer effektiva arbetsprocesser på daglig basis. Sammanslagningen känns som en spännande och samtidigt helt naturlig konsekvens av att vi växer så snabbt, säger Markus Svensson, vd på Soltech Sales & Support AB.