11 september 2023

Soltech Energy Solutions och Ra Energy i energilagrings- och solenergiavtal för Logistea

Nu har Soltechbolaget Soltech Energy Solutions och energibolaget Ra Energy ingått ett genomförandeavtal. Avtalet innebär att Soltech tillsammans med Ra Energy nu ska utvärdera logistikfastighetsaktören Logisteas fastighetsbestånd på nära 70 fastigheter. Syftet är att identifiera fastigheter som lämpar sig för storskaliga solcellsanläggningar och batterilagring. Samarbetet kan potentiellt omfatta över 650 000 kvm tak- och markmonterad solenergi, PPA-elhandelsavtal för hyresgästerna samt kompletterande batterilagringslösningar.

Soltech Energy Solutions är verksamma inom projektutveckling av storskaliga solenergilösningar på tak, mark samt techlösningar för fastighetsägare och större energiaktörer. Bolaget ingår även i olika värdeskapande partnerskap i syfte att förena kompetenser, innovationshöjd och resurser med målet att accelerera den gröna omställningen. Något som Soltech Energy Solutions nu gör med Ra Energy.

Genomförandeavtalet inleds med att bolagen tillsammans ska inventera, projektera och initiera tekniska förstudier avseende Logisteas fastighetsbestånd på nära 70 fastigheter avsedda för logistik, lager och lätt industri. Bolagen avser även att förhandla solelhandelsavtal, PPA (Power Purchase Agreement) med hyresgästerna som efter installation av solcellerna möjliggörs att köpa solelen till ett förmånligt pris.

– Vi ser mycket fram emot detta samarbete där vi tillsammans verkligen kan göra skillnad. Vår djupa expertis inom techlösningar som storskaliga solenergi- och batterilösningar sammangjuten med Ra Energys spetskompetens inom elhandel och frekvenshandel kommer att skapa stort värde för Logistea och deras hyresgäster framöver, säger Christoffer Caesar, vd på Soltech Energy Solutions.

Stora outnyttjade ytor
Ra Energy har idag ett ramavtal med Logistea som ger Ra Energy möjligheten att installera och bygga solcellsanläggningar på deras cirka 650 000 kvm tak. Nu kommer processen att fylla fastighetstaken med solpaneler att intensifieras när Ra Energy och Soltech Energy Solutions samverkar.

– Med Soltechs kompetens och genomförandeförmåga att snabbt kunna bygga stora volymer solcellsanläggningar och Ra Energys befintliga och kommande pipeline av tillgång till tak och mark ser vi med glädje och tillförsikt ett starkt, expansivt och mycket lönsamt samarbete framåt, säger Stefan Hansson, vd på Ra Energy.