26 oktober 2021

Soltech Energy Solutions och Fasadsystem i solenergiprojekt i Solna med ordervärde om 6,6 MSEK

Nu ska solenergikoncernen Soltechs dotterbolag Soltech Energy Solutions och Fasadsystem installera gröna energilösningar på Fastpartners fastighet i Solna. Fastigheten kommer att få en solenergianläggning på taket och fasaden kommer kläs med flera hundra kvadratmeter integrerad solfasad. Solenergianläggningen kommer även optimeras med hjälp av Ferroamps skalbara och framtidssäkrade system.

Soltech Energy Solutions och Fasadsystem har gedigen erfarenhet av att omvandla fastigheter till energiproducenter för att bidra till den gröna omställningen. Nu har bolagen avtalat med fastighetsbolaget Fastpartners om både en integrerad solfasad och en traditionell solcellsanläggning på tak. Fastigheten ligger i Solna, strax norr om Stockholm. Rickard Viklund, regionansvarig säljare på Soltech Energy Solutions, berättar mer om de olika lösningarna i projektet.

– För oss är det prioriterat att inte enbart vara leverantör av gröna energilösningar, utan att verka som en samhällsbyggare som tar ett helhetsansvar och hjälper våra partners att framtidssäkra sina verksamheter. Något som det här projektet är ett tydligt exempel på. Fastigheten ska både få en solcellsanläggning på tak och integrerade solpaneler på fasaden, som sedan knyts samman med ett smart energisystem. Det här är ett givet sätt att skapa och optimera förnybar energi, säger Rickard Viklund, regionansvarig säljare på Soltech Energy Solutions.

Fasaden ges nytt liv och design
Utöver att fastigheten får en takplacerad solenergianläggning kommer även hundratals kvadratmeter av solcellsfasad att installeras. Solcellsfasadens utformning är specialanpassad för att dels vända solpanelerna i bästa möjliga solläge, men även för att solpanelerna ska vara designmässigt anpassade till den övriga byggnaden. Det är Fasadsystem som ska specialanpassa montagesystemet utifrån arkitektens och Fastpartners önskemål. Detta för att optimera både funktion och design på en fastighet med mycket verksamhet och rörelse omkring.

– När fasadbolag, solenergibolag och arkitekter går samman så skapas framtidens solenergi-fastigheter. Att tidigt i processen koppla samman fasadbolag och arkitekter är en lösning som skapar unika projekt och kostnadseffektivitet redan från start, säger Daniel Christiansen på Fasadsystem.

– Vi arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan i alla led. Därför miljöcertifierar vi våra byggnader och strävar efter att utveckla och förvalta våra fastigheter med minsta möjliga resursåtgång, både för att skapa hållbara men också attraktiva fastigheter. Att vi nu ska utveckla en ny fastighet i Solna med solceller på taket och integrerat i fasaden går helt i linje med våra hållbarhetsambitioner och skapar även en klimatfastighet som sticker ut, säger Mari Lindau, områdeschef på Fastpartner.

Soltech Energy Solutions är en av marknadens starkaste aktörer med fokus på helhetslösningar för solenergi, ladd och lagringslösningar i framkant.