6 april 2023

Soltech Energy Solutions i batteriprojekt med Nybro Energi

Soltechbolaget Soltech Energy Solutions har tecknat avtal med det kommunala energibolaget Nybro Energi om det som blir ett av Sveriges största batterilager placerat i Nybro. Batteriet kommer att ha en installerad effekt om 12 MW och kommer att bidra till att stabilisera det lokala elnätet och erbjuda frekvensstabiliseringstjänster till Svenska kraftnät. Batterilagret börjar uppföras efter sommaren.

Soltech Energy Solutions är Soltechkoncernens operativa bolag inom avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar. Bolaget har tidigare installerat och utvecklat flera solenergianläggningar tillsammans med Nybro Energi som en del av ett strategiskt solenergisamarbete. Ett samarbete som nu breddas när bolaget bygger en storskalig batteripark för Nybro Energi.

Batteriparken kommer att installeras i Nybro och anslutas till det överliggande regionnätet. Kapaciteten på hela 12 MW gör batteriparken till en av Sveriges största av sitt slag. Batteriet kompletterar energibolagets befintliga batterisatsning som utgörs av ett batteri på 5 MW som just nu driftsätts vid deras kraftvärmeverk. Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi, ser satsningen på en storskalig batterilösning som ett viktigt steg i arbetet för att utveckla framtidens trygga elnät.

– Vi är bland de första energibolagen i Sverige att satsa på batterilagring av el. Vi ser att det finns en marknad som vi kan jobba på och det kommer att finnas ett behov av att energilager och att stabilisera nätet, när det blir mer och mer förnybara källor, säger Håkan Dahlgren, vd Nybro Energi.

Skapar balans mellan elproduktion och förbrukning
I takt med att elproduktionen från intermittenta energikällor som sol och vind ökar behöver elnätet balanseras. För att göra det krävs investeringar i batterilager som skapar en nödvändig balans mellan elproduktion och elförbrukning.

– Vi är glada att få hjälpa Nybro Energi en techlösning som stabiliserar det regionala elnätet. Batterilagret kommer att bidra med frekvensreglering, kostnadsoptimering och kapar effekttopparna som elektrifieringen för med sig. Det här är en skalbar framtidssatsning som kommer att skapa stor nytta framöver, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef, Soltech Energy Solutions.